Vær beredt på konflikterne

Renoveringer er komplekse projekter med mange penge på spil. Derfor er det næsten umuligt at undgå konflikter mellem de forskellige faggrupper. Men konflikterne kan holdes konstruktive med god kommunikation og rammer for samarbejde internt, lyder det fra renoveringsarkitekt Thomas Brogren.

Renoveringsprojekter har ofte en større risikoprofil end nybyggeri. Derfor er det vigtigt at have erfarne folk i nøglepositionerne, som har arbejdet på renoveringsprojekter tidligere. Alle skal kende hinandens roller, ansvarsområder og grænseflader. Når holdet er sat, skal det rystes sammen:

Godt samarbejde og god kommunikation kommer ikke af sig selv. Du skal gøre en særlig indsats i projektets første faser for, at byggesagens parter lærer hinanden at kende og har samme forståelse af projektet. Derfor holder jeg ofte projekteringsmøder og det første kick off møde ude på byggepladsen. Så får vi den samme ramme og forståelse fra dag ét, siger Thomas Brogren.

Brug konflikttrappen

På de første møder er det en god idé at lave forventningsafstemning, så alle er på samme linje. Sørg også for at etablere et projektweb, så alle bliver holdt på samme informationsniveau. Derudover er det en god idé at opstille en model for en konflikttrappe, så alle ved, hvem der tager over, hvis der går hårdknude i et projekt.

I en renovering oplever du mange små og store konflikter. Det er vigtigt, at en konflikt ikke får lov til at forstyrre projektet eller sætte det i stå. Hvis jeg har en uoverensstemmelse med en entreprenør, isolerer jeg den fra resten af projektet. Vi aftaler at løse konflikten senere, så vi undgår, at den forplanter sig til andre dele af projektet, siger Thomas Brogren.

Derudover er det en god idé at evaluere samarbejdet i den første tredjedel af byggeprocessen:

En tidlig evaluering gør det muligt at få renset luften, rette ind og forbedre processen til de sidste to tredjedele af projektet. Du lærer af de fejl, der er blevet begået og kan stadig nå at gøre noget ved dem, siger Thomas Brogren.

Fejr dine succeser

På samme måde kan det styrke projektet at sætte nogle milepæle ind undervejs, hvor du fejrer fremdriften og hylder samarbejdet fx et rejsegilde. Det er bedre at holde fejringerne forholdsvist tidligt i projektet, så det bidrager til den gode stemning og fremmer samarbejdet i de næste faser.
Den vigtigste interessent i en renoveringssag er bygherren. Derfor er det vigtigt, at du ikke forsømmer kommunikationen med bygherren og har øje på bygherrens vigtigste prioriteter:

Alle bygherrer vil jo gerne have et projekt, der overholder budgettet, er flot æstetisk og bliver opført til tiden. Men hvad er førsteprioritet på lige netop dette projekt? Det er essentielt at have styr på, om du skal sætte alle sejl til at overholde budgettet, eller om du skal have øjnene stift rettet mod tidsplanen. Du må aldrig tabe bygherrens prioriteter af syne, slutter Thomas Brogren.

Læs flere af Thomas Brogrens gode råd til at få kommunikationen og samarbejdet til at glide i renoveringsprojekter

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke