Tænk totaløkonomi ind i projektet fra start

Totaløkonomiske vurderinger er med til at kvalificere de langsigtede beslutninger i byggeprocessen, og de kan med fordel tænkes ind fra start af. Ved at stille krav til brugen af totaløkonomi allerede i udbuddet og fx udvælge de relevante cost drivers bliver de totaløkonomiske beslutninger målrettede og er med til at skabe værdi i det enkelte projekt. Værdibyg er på vej med tre nye vejledninger, der sigter mod en god fælles praksis i branchen med hver sit fokus.

Et godt råd til at gøre totaløkonomi mere anvendeligt er at tilpasse niveauet for de totaløkonomiske vurderinger. Værdibyg peger på tre niveauer:

  • Totaløkonomiske redegørelser – prosatekst, der fx indeholder erfaringsbaserede argumenter, evt. suppleret med overslag eller beregninger for udvalgte elementer. Anvendes hvis der fx ikke findes troværdige data.
  • Totaløkonomiske overslag – simple overslag til fx at sammenligne alternative løsninger, gerne suppleret med en kortfattet redegørelse for forudsætninger og konklusion.
  • Totaløkonomiske beregninger – mere omfattende beregninger med klare forudsætninger og nutidsværdi etc. i et redskab til formålet – fx LCCbyg.

Tre nye vejledninger med hver sit fokus

”Totaløkonomiske beslutninger” kortlægger incitamenter og barrierer – og gør det let for bygherren at opstille en totaløkonomisk business case, der kan bruges til at kortlægge og formidle de totaløkonomiske prioriteringer i det enkelte projekt.

”Totaløkonomi i udbud” kortlægger metoder til at indarbejde totaløkonomi i forskellige typer udbud – og ikke mindst fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

”Metoder til totaløkonomi” præsenterer fælles metoder til bl.a. at tilpasse omfanget af totaløkonomiske beregninger, så de skaber værdi. Her repræsenterer redegørelser, overslag og beregninger tre niveauer. Derudover gennemgås de forudsætninger, der skal være taget stilling til allerede i udbudsmaterialet, så der kan sammenlignes løsninger på et retvisende grundlag.

Flere nyheder

Værdibyg

Forårets første skud – seks skarpe fra Værdibyg

/
Så er der seks friske morgenmøder at se frem ...
Møde i Netværk om ledelse af den bæredygtige byggeprocesVærdibyg

Forandringsledelse fylder for nye netværk

/
Forandringsledelse var et af de emner, der fyldte meget for ...
Billede af Mikkel A. ThomassenSmith Innovation

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke