Tænk totaløkonomi ind i projektet fra start

Totaløkonomiske vurderinger er med til at kvalificere de langsigtede beslutninger i byggeprocessen, og de kan med fordel tænkes ind fra start af. Ved at stille krav til brugen af totaløkonomi allerede i udbuddet og fx udvælge de relevante cost drivers bliver de totaløkonomiske beslutninger målrettede og er med til at skabe værdi i det enkelte projekt. Værdibyg er på vej med tre nye vejledninger, der sigter mod en god fælles praksis i branchen med hver sit fokus.

Et godt råd til at gøre totaløkonomi mere anvendeligt er at tilpasse niveauet for de totaløkonomiske vurderinger. Værdibyg peger på tre niveauer:

  • Totaløkonomiske redegørelser – prosatekst, der fx indeholder erfaringsbaserede argumenter, evt. suppleret med overslag eller beregninger for udvalgte elementer. Anvendes hvis der fx ikke findes troværdige data.
  • Totaløkonomiske overslag – simple overslag til fx at sammenligne alternative løsninger, gerne suppleret med en kortfattet redegørelse for forudsætninger og konklusion.
  • Totaløkonomiske beregninger – mere omfattende beregninger med klare forudsætninger og nutidsværdi etc. i et redskab til formålet – fx LCCbyg.

Tre nye vejledninger med hver sit fokus

”Totaløkonomiske beslutninger” kortlægger incitamenter og barrierer – og gør det let for bygherren at opstille en totaløkonomisk business case, der kan bruges til at kortlægge og formidle de totaløkonomiske prioriteringer i det enkelte projekt.

”Totaløkonomi i udbud” kortlægger metoder til at indarbejde totaløkonomi i forskellige typer udbud – og ikke mindst fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

”Metoder til totaløkonomi” præsenterer fælles metoder til bl.a. at tilpasse omfanget af totaløkonomiske beregninger, så de skaber værdi. Her repræsenterer redegørelser, overslag og beregninger tre niveauer. Derudover gennemgås de forudsætninger, der skal være taget stilling til allerede i udbudsmaterialet, så der kan sammenlignes løsninger på et retvisende grundlag.

Flere nyheder

10 år med Værdibyg: Fire skarpe til Lasse Grosbøl

/
I forbindelse med Værdibygs 10 år i byggebranchen, stiller vi ...

10 år med Værdibyg: Fire skarpe til Allan Løvgreen

/
I forbindelse med Værdibygs 10 år i byggebranchen, stiller vi ...

Ny vejledning skal gøre kontrakter mere forståelige

/
Ny vejledning ”Brugervenlige Kontrakter” giver hjælp og inspiration til ...

Samarbejdspartnere