Screeninger giver højere produktivitet på byggepladsen

I dag lancerer Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket publikationen ”Højere produktivitet på byggepladsen”. Her beskrives en metode til at screene produktiviteten på byggepladser, så man kan identificere og minimere vente- og spildtid. Udgivelsen giver anbefalinger og værktøjer til de udførende i branchen, så flere kan komme i gang med at foretage screeninger og højne produktiviteten på deres byggesager. Udgivelsen bygger på erfaringer, som Enemærke & Petersen a/s har gjort sig ved at afprøve metoden på en række af deres byggeprojekter gennem de seneste år.

Rigtig mange danske byggepladser koster dagligt titusindvis af kroner at drive. Der er omkostninger til skure, funktionærtimer, hegn, stillads, maskiner, etc. Derfor er der mange penge at spare for hver dag og uge, der kan skæres af byggesagens udførelsesperiode. Produktivitetsscreening er en måde at identificere, hvor der er spildtid, som kan minimeres.

Gør spildtid til produktiv tid

”Produktivitetsscreening handler om at få identificeret spildtid og omsat den til produktiv tid,” forklarer seniorprojektleder i Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket Morten Skaarup Jensen, som er projektleder på publikationen.

Han fortæller, at spildtid f.eks. kan skyldes en uhensigtsmæssig logistik, utilstrækkelig planlægning og koordinering på pladsen, eller at byggeledelsen ikke altid er til stede, når der skal svares på spørgsmål, eller når produktionen mangler information i byggeprocessen.

”I vejledningen beskriver vi en metode med fem del-analyser til at screene en byggeplads for at se, hvor produktiv pladsen er, og hvor man kan sætte ind for at skære spildtid fra. Med den optimering kan virksomheden opnå en større indtjening – og på længere sigt en øget konkurrenceevne, hvis man formår tidligt at indarbejde disse optimeringer i tidsplanerne og i planlægningen af sin byggeproces,” udtaler Morten Skaarup Jensen.

At arbejde effektivt gavner arbejdsglæden

Morten Skaarup Jensen understreger, at det ikke handler om, at håndværkerne bare skal arbejde mere og hurtigere. Det handler derimod om at have fokus på god og synlig byggeledelse og tilrettelæggelse af arbejdet, så spild- og ventetid på byggepladsen minimeres.

”Der er ingen, der kan lide at spilde deres tid. Derfor er det også til stor frustration for håndværkerne, hvis de føler, at deres tid ikke udnyttes produktivt og værdiskabende, fordi der på byggepladsen er for mange uafklarede grænseflader eller tilbageløb. En god og synlig ledelse og følelsen af, at man kan udføre et værdiskabende stykke arbejde, spiller en stor rolle for arbejdsglæden,” udtaler Søren Christensen, proces- og systemchef i Enemærke og Petersen a/s og henviser til en undersøgelse, som 3F lavede i 2016 af arbejdsforholdene i byggeriet. Til undersøgelsens spørgsmål ”Hvad er du mest utilfreds med på din arbejdsplads?” svarede 55 pct. af de adspurgte, at der var for meget spildtid, fordi projekterne ikke var planlagt godt nok.

Bedre planlægning kan give produktivitetsgevinster

Publikationen henvender sig især til branchens udførende, og brancheforeningen DI Byggeri hilser udgivelsen velkommen, da man ser et stort potentiale for produktivitetsforbedringer på byggepladserne gennem bedre planlægning.

”Byggeriet har i årtier haft svært ved at opnå produktivitetsgevinster. Ofte skyldes det, at det er svært at planlægge et lean arbejds-flow på byggepladsen på tværs af forskellige virksomheder og fag. Det er derfor spændende at se på de gode erfaringer fra dette projekt. Der er ingen tvivl om, at det handler om bedre planlægning for at konvertere spildtid til produktiv tid,” udtaler Louise Dahl Krath Jensen, underdirektør i DI Byggeri.

Perspektiver fra ledelse og håndværkere

Til lanceringen den 30. november er der en grundig gennemgang af den nye publikation og dens anbefalinger. Søren Christensen, proces- og systemchef i Enemærke og Petersen a/s, giver et indblik i proceslederens rolle og opgaver ift. screening og implementering af indsatser for at højne produktiviteten. Byggeleder Daniel Mizander, Enemærke og Petersen a/s giver byggeledelsens perspektiv på det at blive screenet i sin hverdag.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for produktivitet i byggeriet og en bedre planlægning på de danske byggepladser. Metoderne og anbefalingerne i publikationen er dog rettet mod produktionsprocesserne på større byggeprojekter – både nybyggeri og renovering.

Publikationen kan downloades her

Fakta om projektet

  • Enemærke & Petersen a/s har udført screening af 14 byggepladser. De hidtidige resultater af produktivitetsscreeningen og de efterfølgende indsatser er:
    • Den direkte værdiskabende arbejdstid er hævet fra 30 pct. til 36 pct. i gennemsnit – altså en 20 pct. forbedring af produktiviteten
    • Markant kortere byggetid, hvilket skaber store besparelser, bedre akkorder og større arbejdsglæde for håndværkerne
    • Bedre samarbejde mellem byggeledelse og håndværkere
  • Projekt og publikation er gennemført og udarbejdet i samarbejde med Lean Construction-DK Netværket
  • Projektet og publikationen er støttet af den filantropiske forening Realdania

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke