Sådan starter du commissioning-processen

Værdibyg har samlet otte gode råd til at komme i gang med commissioning-processen. Se rådene her eller læs hele vejledningen "Commissioning-processen".

Hvad betyder commissioning og hvordan kommer man i gang med en commissioning-proces? Værdibyg har lavet en mini-guide over de vigtigste aktiviteter, der bør tages højde for, når man skal starte en commissioning-proces. 

Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der har fokus på samspillet mellem totaløkonomi og installationer. Herved skabes en energioptimeret og velfungerende bygning gennem hele bygningens levetid. Commissioning er en enkel, men omfattende proces. Bygherren starter med at sætte klare mål for sit byggeri, og via en gennemgående log måles der på, om målene bliver opfyldt. Bygherren er også ansvarlig for at udpege en commissioning-leder, der planlægger og koordinerer de kommende commissioning-aktiviteter.  

Det første, der skal være styr på, er programmering, som der her er otte forslag til, hvordan man bedst kommer i gang med.   

1. Klarlæggelse af bygherrens overordnede ønsker og forpligtelser  

Det er commissioning-lederens opgave at hjælpe bygherren med at vurdere, hvilke indsatsområder, der giver mest værdi for de investerede commissioning-midler. De typiske indsatsområder kan fx være VVS, ventilation, køl, el, svagstrøm eller varmeforsyning.  

2. Budgettering  

Budgettet bør være retningsgivende og fleksibelt, da ressourcebehovet kan ændre sig, hvis der fx findes alvorlige mangler. Bygherrens driftsorganisation, entreprenører, leverandører og commissioning-specialister bør derfor komme med en klar udmelding om ressourcebehovet for de kommende aktiviteter.   

3. Organisering  

Der skal etableres en commissioning-organisation med en commissioning-gruppe, der refererer til bygherren. I gruppen bør der være en repræsentant for bygherren, en driftsansvarlig, en repræsentant for de projekterende, en repræsentant fra entreprenørerne og en commissioning-leder. Organisationen tilpasses løbende ved tilknytning af commissioning-specialister, projekterende, entreprenører og leverandører, der er relevante for den pågældende del-opgave.  

4. Commissioning-krav 

Med commissioning-krav menes bygherrens målbare krav til præstationer, funktionalitet og effektivitet, som ikke kan fraviges uden bygherrens tilladelse. Disse krav er det fundament, som hele commissioning-processen hviler på. Commissioning-kravene bliver typisk oplistet i et dokument, der kan bruges, når kravene skal verificeres i de efterfølgende faser. Der kan eventuelt afholdes en workshop med de relevante interessenter, hvor kravene opstilles. Se et typisk eksempel på commissioning-krav her.

5. Planlægning 

Commissioning-gruppen udarbejder en commissioning-plan og en tidsplan, hvori der beskrives de forventede aktiviteter i processen i kronologisk rækkefølge. Commissioning-planen bør være fleksibel og justerbar, så der er plads til eventuelle uforudsete hændelser. Tidsplanen bør fastlægges sammen med commissioning-planen, så der er afsat tilstrækkeligt med tid til de forskellige aktiviteter. Du kan her se et eksempel på en indholdsfortegnelse til en commissioning-plan. 

6. Oprettelse af commissioning-log  

I loggen bør alle observationer registreres og forfølges efterhånden som byggeriet udvikler sig. Commissioning-loggen følger hele byggeriet og videreføres ind i driftsfasen. Loggen bør opdateres ved slutningen af hver fase og punkter, der endnu ikke er helt afklaret, skal lukkes inden næste fase startes.   

7. Krav til de projekterende/totalentreprenørerne  

Commissioning-organisationen vil typisk hjælpe med at få specifikationer af commissioning-relaterede arbejdsopgaver ind i de projekterendes aftaledokumenter. De projekterende skal på forhånd vide, at de har en aktiv rolle i commissioning-processen og kan bl.a. både deltage i en workshop, hvor deres projekt bliver gransket, men også deltage i tilsyn, tests og afrapporteringer.  

8. Afrapportering og accept  

Commissioning-lederen afrapporterer stade til bygherren ved afslutning af hver fase. Ved at sammenholde commissioning-planen med commissioning-loggen synliggøres fremdrift i aktiviteterne. Bygherren skal efter gennemsyn af staderapporteringen give accept til, at arbejdet fortsætter over i den næste fase.  

For en mere uddybende gennemgang af hvad commissioning er og hvorfor det er vigtigt, kan du læse den fulde vejledning, som du finder her. 

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke