Projekt- og procesoptimering ved renoveringen af Korngården

På renoveringen af Korngården udnyttede bygherren tiden op til vedtagelse af skema B til at optimere projektet med rådgivere og entreprenøren. Det har givet et godt samarbejdsklima mellem parterne på byggesagen og et projekt i høj kvalitet.

I et støttet byggeri kan en renovering ikke sættes i gang, før der foreligger en endelig godkendelse fra Landsbyggefonden og kommunen – det såkaldte skema B. Det betyder, at der ofte går fire til fem måneder fra entreprenøren er valgt til, at der kan skrives kontrakt og gives grønt lys for projektet. På renoveringen af Korngården valgte DAB at bruge tiden til en projekt- og procesoptimering.

Vi præciserede i udbuddet, at entreprenøren i kontraktfasen skulle medvirke i en projektoptimering sammen med vores rådgiverteam. Til formålet havde vi øremørket to millioner kroner af entreprisesummen til at dækkes entreprenørens omkostninger i denne proces, fortæller projektleder Klaus Petersen fra DAB.

Projektoptimeringen betød, at de forskellige parter på byggesagen lærte hinanden at kende, fik skabt en grundlæggende tillid og diskuteret en række knudepunkter igennem. Alt sammen inden det blev hverdag på byggepladsen.

Optimering på karnapper

Et af de helt store spørgsmål i renoveringen var de nye karnapper til facaden. Rådgivernes tidsplan viste, at der var behov for at få dem sat i produktion tidligt, hvis projektet skulle holde takten. Entreprenøren Enemærke & Petersen blev inddraget i designet, så løsningen både opfyldte rådgivernes krav og entreprenørens ønsker.

Enemærke og Petersen havde deres egne produktionsfaciliteter, så de stod for leverancen i stedet for en leverandør udefra. Det var godt for processen, fordi de kunne drive leverancen fremad. Det var også godt for projektets overordnede økonomi, lyder skudsmålet fra Jesper Ring, partner i DOMINIA, der var totalrådgiver på projektet.

Enemærke og Petersen blev også gjort ansvarlig for optimering af logistikken på byggepladsen og den endelige tidsplan, som blev revideret efter anbefaling fra entreprenøren. Det gjorde det muligt at tilrettelægge arbejdsprocesserne bedst muligt.

Dybest set får du et meget bedre samarbejde undervejs, når du inddrager entreprenøren i planlægningen. Projektet bliver nok også lidt billigere og i en højere standard end ellers, fordi entreprenøren får lov til at tilrettelægge arbejdsprocesserne så optimalt som muligt, siger Jesper Ring.

Generelt giver projektoptimering flere arbejdsgange, så rådgiveren skal vælge nogle interessepunkter ud fremfor at optimere på hele projektet, lyder det fra Jesper Ring:

Sørg for at udvælge de punkter hvor det giver mest gevinst at få entreprenøren med ind over. Det er typisk på de områder, hvor entreprenøren ved mere om udførelsen end rådgiverne. Her kan du optimere og skabe en bedre proces ved at inddrage entreprenøren tidligt i forløbet. Det kan i sidste ende skabe en bedre økonomi på hele projektet. Men lad være med at tage hele projektet op til revision. Det bliver for tungt og tidskrævende, og så er overvejelser om andre entrepriseformer end hovedentreprise mere relevante, slutter han.

Renoveringen af Korngården har fået flere udmærkelser. Således fik renoveringen Bygningsprisen 2018 i Ballerup og var med i opløbet til Renoverprisen.

Læs om projekt- og procesoptimeringsprocessen på Korngården

Læs opfølgningen på projekt- og procesoptimeringsprocessen på Korngården

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke