Procesprisen 2020: Mød de otte nominerede kandidater

Otte kandidater er nu indstillet til Procesprisen 2020, og juryen skal nu bedømme, hvilke tre finalister der går videre til byggeriets største awardshow. I år hædrer prisen den gode dialog og kvalitet, det stærke samarbejde, og de effektive processer

Fristen for indstillinger er nu nået, og otte stærke kandidater er blevet bemærket for deres samarbejde, effektivitet og kvalitet. Kandidaterne spænder bredt både geografisk og i type – man finder både bygherrer, entreprenører og arkitekter, og byggeprojekter i hele landet. Blandt projekterne finder man nybyggeri, renovering, og udvikling af hele nye byrum. Men nytænkning og styring af byggeprocessen samt et højt ambitionsniveau synes at være noget, alle indstillede har til fælles:

“Kandidaterne spænder bredt i år, og vi kan se et højt ambitionsniveau over hele linjen. Jeg glæder mig til at dykke ned i de forskellige projekter med juryen, og til at kunne præsentere de tre udvalgte finalister i løbet af næste uge” siger Morten Skaarup Jensen, projektleder i Lean Construction-DK Netværket og Værdibyg.

Følgende kandidater er blevet indstillet til Procesprisen 2020:

 

  • CASA A/S: Lilli Gyldekildes Torv, Buchwalds Bro

Centralt i Horsens opfører CASA 450 boliger, Plejecenter med 75 boligenheder og 10 erhvervslejemål og et P-hus. Projektet udføres i 2 hoved-etaper, og udføres konsekvent ved brug af Lean Construction-metoder i alle faser. Projektet viser, at relativt simple tiltag kan bidrage til bedre kommunikation og samarbejde, forudsat at de implementeres konsekvent, og skiller sig ud ved den konsekvente brug af lean.

 

  • Enemærke & Petersen:  Produktivitetsscreening på byggepladsen

Enemærke & Petersen har på syv byggerier landet over arbejdet med produktivitetsscreening, der har til formål at reducere spildtid og øge produktivitet i byggeriet. Screeningen tager udgangspunkt i Lean med solid opbygning af datagrundlag og analyse samt efterfølgende benchmark af den enkelte byggeplads op imod andre byggepladser. Metoden har bl.a. skabt bedre kommunikation og nedbrudt silotænkning, og har skabt en bedre bundlinje.

 

  • Hovedstadens Bygningsentreprise A/S: Toftegårdsvænget

Indstillingen vedrører renoveringsprojektet Toftegårdsvænge – et projekt, der er kendetegnet ved en målrettet indsats i forhold til samarbejdsprocesserne igennem byggesagen med stærk fokus på involvering af alle aktører. Dette har resulteret i et enestående godt samarbejde imellem parterne, hvilket også afspejler sig i resultatet på byggesagen. Procesmetoden har ligeledes resulteret i en bredere og mere målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere i organisationen.

 

  • Lendager Group: Ressourcerækkerne

Bag tilblivelsen af Ressourcerækkerne ligger en usædvanlig entreprisemodel, hvor rolle- og ansvarsfordelingen blandt arkitekt, bygherre og entreprenør er blevet vendt på hovedet – med stor succes. I den traditionelle entreprisemodel for projekter af denne størrelse står en bygherre for finansieringen, en entreprenør har ansvaret for byggeri samt materialer og en arkitekt for tegningerne er afstemt med bygherre og entreprenørens forventninger. Men denne ansvarsfordeling er ikke mulig, hvis man vil bygge med upcyclede materialer ud fra cirkulære principper.

 

  • PensionDanmark: Trælasten

Trælasten er et by- og boligudviklingsprojekt i Aarhus. Projektet går ud på at omdanne en industrigrund, der ”mentalt” ligger uden for Aarhus Midtby, til et sammenhængende bæredygtigt byområde, der indgår som en levende del af Aarhus Midtby. Formålet med samarbejdet er at udvikle et attraktivt byområde baseret på fællesskab og bæredygtighed.
Fokus er på tidlig involvering af alle parter, således at kvalitet, bygbarhed, bæredygtighed og fremsynethed går hånd i hånd.

 

  • CJ A/S / Refine Consulting ApS

Entreprenørvirksomheden CJ A/S har udviklet et helt nyt proces- og sagsstyringssystem, som nu er i fuld implementering på alle virksomhedens projekter fra tilbudsfasen til aflevering. Dermed drives alle projekter med afsæt i virksomheds know-how og best practice, hvormed der skabes grobund for et grundlæggende godt og ensartet niveau i den samlede projektledelse fra start til slut på projekterne.

 

  • Boligselskabet Sjælland: Skademosen

Bygherren Boligselskabet Sjælland ønsker med rammeaftalen at understrege boligselskabets position som et moderne boligselskab, hvor beboeren, boligen og bebyggelsen er i centrum. De nye boliger skal underbygge Boligselskabets Sjællands overordnede vision om indflydelse, effektivitet, socialt ansvar og udvikling. Med rammeaftalen ønskede boligselskabet at etablere et samarbejde, hvor parterne tilsammen skaber værdi ved udvikling, forfinelse og gentagelse af ensartede processer fra byggeri til byggeri. I visionen indgår værdioptimering ved at dyrke synergierne imellem digitale projekteringsmetoder og moderne produktionsprincipper, hvor grundlæggende systematik og ensartethed med få virkemidler kan frembringe diversitet og arkitektonisk kvalitet i udviklingen af konkrete bebyggelser.

 

  • Aalborg Kommune – By- & Landskabsforvaltningen: Aalborg Plusbus

Aalborgs Plusbus er Danmarks første BRT-løsning. BRT står for Bus Rapid Transit, hvilket er en højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid og skaber større sammenhæng mellem transport og byudvikling. Samtidig løser Plusbus konkrete udfordringer for byens trafik. Plusbus kommer til at køre på en 12 km lang strækning fra Væddeløbsbanen i vest gennem Aalborg midtby og ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. Den samlede investering er 510 mio. kr.
I forbindelse med Plusbus-projektet har Aalborg Kommune og COWI afprøvet en ny og unik samarbejdsmodel, hvor 12 COWI-medarbejdere i en periode på ca. 4 år er rykket ind til BRT-teamet på Stigsborg Brygge.

Prisen uddeles til Building Awards i november i samarbejde med Boligfonden Kuben.

 

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke