Nyt projekt skal gøre byggebranchen bedre til at bruge LCA som beslutningsværktøj i byggeprocessen

Med støtte fra Realdania tager Værdibyg nu fat på arbejdet med en vejledning om, hvordan man skaber værdi i byggeprocessen med resultaterne af sine LCA-beregninger. Flere af byggeriets virksomheder har kompetencerne til at levere LCA-beregningerne, men mangler fortsat viden om, hvordan resultaterne anvendes aktivt som beslutningsgrundlag i hele byggeprocessen.

Den 1. januar 2023 bliver der indført krav om LCA-beregninger og et loft for CO2-udledningen for nybyggeri. Det er lovkrav, som byggebranchen har efterlyst i årevis for at få hævet det kollektive bæredygtigheds- og kompetenceniveau.

”Der er behov for en akut indsats for at få skabt et fælles vidensgrundlag om, hvordan de kommende LCA-krav bedst indtænkes i den eksisterende byggeproces, så resultater fra de obligatoriske LCA-beregninger skaber mest mulig værdi i byggeprojekterne,” udtaler Anne Gade Iversen, projektchef i den filantropiske forening Realdania.

Derfor har Realdania ydet støtte til en ny indsats, hvor Værdibyg med hjælp fra branchens praktikere skal levere anbefalinger og vejledning, som forventes klar til sommer.

Branchen mangler den nødvendige viden til at sætte LCA-beregningerne i spil

Flere af byggeriets virksomheder har oparbejdet kompetencer til at levere LCA-beregningerne, ligesom der findes gode vejledninger og værktøjer til, hvordan LCA-beregninger gennemføres – bl.a. hos AAU Build og Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger. Men både hos bygherrer, projekterende og udførende mangler der fortsat viden om, hvordan disse beregninger sættes i spil og anvendes aktivt som beslutningsgrundlag undervejs i byggeprocessen.

”Det er afgørende, at byggebranchen er klar til at løfte en opgave, vi så længe har efterspurgt, så LCA-beregningerne ikke ender med et ry som noget besværligt og unødvendigt. Vi skal sikre, at byggeriets parter har det rette videns- og kompetenceniveau, så de ser og forstår, hvordan LCA-beregningerne skaber værdi, og hvad det betyder for byggeprocessen,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander, som er projektleder på indsatsen.

Projektet tager afsæt i de kommende klimakrav i Bygningsreglementet, hvor bygningers klimapåvirkning konkretiseres og dokumenteres gennem LCA-beregninger. Derved bliver CO2-udledning et muligt designparameter i byggeprocessen.

”Det er netop integrationen af bæredygtighed som rammebetingelse i projekterne, som vi i projektet ønsker at understøtte, ved at anskueliggøre LCA-processen og dens samspil med den eksisterende byggeproces. Publikationen skal give gode, praksisbaserede råd til, hvordan resultater fra LCA-beregninger integreres og bringes i spil i løbet af byggeprocessens forskellige faser,” forklarer Stephan Sander.

 

Fakta om projektet

  • Projektet omhandler udarbejdelse af en best practice vejledning i, hvordan resultater fra LCA-beregninger kan anvendes aktivt og værdiskabende i byggeprocessen.
  • LCA-vejledningen vil sammen med Værdibygs vejledninger om Bæredygtighedsledelse og Bæredygtighedsprogram (udgivet i juni 2022) danne et solidt vidensgrundlag for bygherrer, projekterende og udførende, der ønsker at planlægge, lede og gennemføre en bæredygtig byggeproces.
  • LCA står for Life Cycle Assessment, som er en analysemetode, der bruges til at kortlægge og vurdere de påvirkninger, som miljøet udsættes for gennem et produkts livscyklus.
  • Projektet henvender sig primært til de aktører hos bygherren, projekterende og udførende, der skal aktivere LCA-resultaterne som beslutningsgrundlag, dvs. projektledere, projekteringsledere, bæredygtighedsledere, byggeledere, IKT-ledere m.v.
  • Vejledningen forventes lanceret for branchen før sommerferien i 2023.
Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 175.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 og frem til udgangen af 2021 støttet omkring 4.500 projekter med mere end 21,7 mia. kr.

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke