Nye vejledninger om projektgennemgang og fagtilsyn

Værdibyg har i dag lanceret nye vejledninger om hhv. projektgennemgang og fagtilsyn. At dømme ud fra antallet af deltagere til lanceringen har de to vejledninger været ivrigt imødeset; hele 120 deltog i lanceringen og den løbende diskussion.

Med revisionen af AB-systemet er projektgennemgangen blevet en obligatorisk aktivitet. I vejledningen folder vi roller, regler og muligheder fra AB18 og ABR18 ud.

Og der er faktisk muligheder, som er værd at holde sig for øje ved projektgennemgangen. Særligt er det en enestående mulighed for, at parterne i et projekt kan tale sammen, inden udførelsen. Her kan man drøfte både risici, udfordringer og uklarheder, og få løst problemer tidligt.

Projektgennemgang er en proces – ikke en enkeltstående aktivitet

Ifølge Mette Skouenborg, seniorprojektleder i Værdibyg, var én af aha-oplevelserne under udarbejdelsen af vejledningen om projektgennemgang, at det er vigtigt at vi ikke anskuer projektgennemgangen som en enkeltstående aktivitet, men som en proces:

”I vejledningen beskriver vi derfor ikke projektgennemgangen som et enkeltstående overleveringsmøde, men som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet”, udtaler Mette Skouenborg.

Det værdiskabende fagtilsyn

Den anden vejledning – om fagtilsyn – indeholder en gennemgang og anbefalinger til, hvordan bygherren, den projekterende rådgiver, entreprenøren, håndværkerne og fagtilsynet kan samarbejde om at udføre det værdiskabende fagtilsyn, der både undervejs i processen kan være med til at mindske omfanget af fejl og mangler – og som i sidste ende også er med til at sikre et veldokumenteret bygge- eller anlægsprojekt.

”Et effektivt fagtilsyn kan mindske fejl og mangler i et bygge- eller anlægsprojekt betydeligt. Fagtilsynet er en helt central opgave i byggeprocessen i forhold til at sikre, at tanker og løsninger fra projektmaterialet udføres, sådan som de er tænkt. Desuden er fagtilsynet med til at sikre, at tvivlsspørgsmål løses effektivt og fornuftigt på byggepladsen”, forklarer Mette Skouenborg.

Begge vejledninger er nu tilgængelige for download, trykte eksemplarer forventes klar i løbet af et par uger, men send endelig en mail til info@vaerdibyg.dk, hvis du ønsker en vejledning tilsendt, så ryger den afsted i en kuvert med dit navn og adresse, så snart vi har den fra trykkeriet.

Hent Projektgennemgang

Hent Fagtilsyn

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke