Ny vejledning viser vejen til bæredygtighedsledelse i praksis

Bæredygtighedsledelse er en central del af den grønne omstilling af byggeriet. Det er bæredygtighedslederen, der sikrer, at det endelige byggeri lever op til krav og målsætninger om bæredygtighed. Derfor er det afgørende at få styr på denne nye disciplin. Nu lancerer Værdibyg en vejledning, som samler erfaringer med og anbefalinger til bæredygtighedsledelse fra praktikere på tværs af værdikæden.

Med ønsket om mere bæredygtigt byggeri, udfordres den byggeproces, vi kender i dag. Nye og gamle materialer introduceres, der stilles krav til specifik dokumentation, der udvikles ny viden og nye aktører involveres. Alt dette skal spille sammen med den eksisterende byggeproces, hvis det færdige byggeri skal stå mål med de høje ambitioner om bæredygtighed. Derfor er der behov for en ledelsesindsats, hvor der er fokus på den bæredygtige del af byggeprocessen.

”Bæredygtighedsledelse er afgørende for at få bragt bæredygtighed ind i de nødvendige beslutningsrum og for at få gennemført de aktiviteter, som gør byggeprojekterne mere bæredygtige,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg.

Bæredygtighedsledelse skal være en mere veldefineret disciplin

Bæredygtighedsledelse er et centralt element i det nye Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighedsydelser. Med Værdibygs vejledning får branchen nu konkrete anbefalinger og gode råd til, hvordan man gennemfører – og spiller sammen med – god bæredygtighedsledelse i praksis.

”Hvis bæredygtigt byggeri skal være en ydelse, som størstedelen af byggeriets aktører kan levere eller efterspørge, er det nødvendigt at gøre bæredygtighedsledelse til en mere veldefineret disciplin. Det er målet med vejledningen,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander.

Efterspørgsel på viden om bæredygtighedsledelse

Han bakkes op af en medlemsundersøgelse fra Danske Arkitektvirksomheder fra 2022. Her angiver 53 procent af de adspurgte virksomheder, at de ønsker kompetenceudvikling inden for bæredygtighedsledelse.

Christine Mosbech er arkitekt og Sustainability Coordinator hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Hun er en af de 33 praktikere, som har deltaget i arbejdet med vejledningen. Hun ser også et stort behov for at få et klarere billede af, hvad bæredygtighedsledelse er.

”Vi befinder os lige nu i en overgangsperiode, hvor ledelse af den bæredygtige proces endnu ikke er naturligt integreret i vores projekter. Derfor er det nu og her nødvendigt at fokusere på det som en særlig ydelse for at sikre, at det bliver prioriteret,” udtaler Christine Mosbech.

Download vejledningen

Vejledningen ”Bæredygtighedsledelse” kan downloades gratis her.

Fakta om vejledningen

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke