Ny vejledning skal styrke samarbejdet om digitale modeller i byggeriet

Alle i byggeriet har et billede af, at digitale værktøjer kan være med til at skabe bedre byggeprojekter og en mere effektiv byggeproces. Men der er også mange, der oplever, at potentialerne ikke bliver indfriet - de drukner i komplicerede modeller og data, som giver mere forvirring end værdi. Det problem bliver adresseret i et demonstrationsprojekt, hvor samarbejde og dialog om digitale modeller afprøves på projektering og byggeri af Bagsværd Observationshjem.

I byggebranchen er der et generelt ønske om at rykke sig til det næste niveau ift. brugen af digitale modeller i projekterne: Man vil gerne blive bedre til at lave LCA-beregninger, have et bedre overblik over økonomi og fremdrift og anvende modellerne som produktionsgrundlag frem for tegninger for at optimere processen og gøre materialet lettere at arbejde med på tværs af projektparterne.

“Problemet lige nu er, at vi i branchen ikke er gode nok til at koble anvendelsen af modeller til de overordnede projektmål og kender for lidt til de andre projektpartneres data- og informationsbehov. IKT skal bringes aktivt i spil i projektet, så det ikke bare ender som skuffedokument med standardkrav til data, der ikke rigtig bliver brugt. Vi skal med afsæt i projektet gå i dialog om de muligheder, vi har for at styrke projektet med modelanvendelse: Hvad har vi hver især af behov på et givent tidspunkt, og hvad skal vi bruge for at spille hinanden bedre? Og så skal vi blive gode til at italesætte, hvorfor vi har de behov”, udtaler Sascha Vesterlund, Head of Models & Automated Design hos HD Lab, som har været IKT-rådgiver for bygherren LIVSVÆRK.

MPS-forløb sikrer koordinering og samarbejde om leverancespecifikationen

I den første publikation med erfaringer fra projektet stilles der skarpt på det i dansk sammenhæng nye begreb ”MPS-forløb”. MPS står for Model Progression Specification (også kaldet leverancespecifikation), og et MPS-forløb er en arbejdsmetode, der sikrer koordinering og samarbejde om BIM-modeller på tværs af parterne i et byggeprojekt.

”For at få størst mulig værdi ud af arbejdet med digitale værktøjer er det nødvendigt at prioritere dialog og samarbejde højere. Vi har brug for at kende hinandens digitale behov bedre og være enige om, hvordan digitale værktøjer skal støtte op om et projekts overordnede mål. I vejledningen stiller vi skarpt på, hvordan dialog og samarbejde kan styrke det tværfaglige arbejde med BIM-modeller inden for et projekt og sikre, at modellerne skaber større værdi for projektet som helhed”, udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sande, som er projektleder for udvikling af vejledningen.

I praksis betyder det, at parterne i et byggeprojekt afholder en MPS-workshop, hvor de diskuterer hinandens respektive ønsker og behov til modellerne og laver aftaler om, hvordan modellerne skal udvikles hensigtsmæssigt i forhold til projektets målsætninger. Desuden afklarer parterne opgavefordelingen i udviklingen af modellerne, koordinering og grænseflader – og der lægges en plan for løbende opfølgning på aftalerne.

Skaber værdi for bygherren

MPS-forløbet har været afprøvet på ombygningen af Bagsværd Observationshjem, og det har givet værdi for bygherren LIVSVÆRK.

”Det er vigtigt at skabe den fælles forståelse i starten af projektet og at vedligeholde den fælles forståelse – især, når der kommer nye parter på projektet. Det er et fokus, der skal fastholdes gennem hele projektet. Så får man bedre modeller og et bedre informationsniveau. For os som bygherre, har det været et vigtigt for dialogen i projektet, at der har været et godt datagrundlag”, udtaler Marianne Madsen fra LIVSVÆRK.

I vejledningen ”MPS-forløb – få mere værdi af digitale modeller gennem dialog og samarbejde” er der anvisninger til, hvordan parterne skaber rammerne for et MPS-forløb, hvordan man afvikler en MPS-workshop og sikrer løbende opfølgning gennem hele projektet.

Vejledningen kan hentes her

 

Baggrund

  • Bolig- og Planstyrelsen støtter demonstrationsprojektet på ombygningen af Bagsværd Observationshjem, hvor bygherren, LIVSVÆRK, sammen med BAUHERR, HD Lab og Værdibyg vil vise, hvordan man får et byggeri til rette tid, pris og kvalitet ved at bruge de digitale muligheder til at styrke samarbejdet i projekterings- og byggeprocessen.
  • Støtten til projektet udspringer af et ønske om at vise, hvordan mere effektivt samarbejde og bedre udnyttelse af teknologi kan give et løft af produktiviteten i byggeprojekter. På trods af øget udbredelse af digitale værktøjer er digitalisering endnu ikke i tilstrækkeligt omfang blevet udnyttet til at forbedre samarbejdet i byggeprojekterne.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke