Ny vejledning skal gøre kontrakter mere forståelige

Ny vejledning ”Brugervenlige Kontrakter” giver hjælp og inspiration til at gøre kontrakter i byggeprojekter til aktive brikker i samarbejdet.

Nogle ser det som en succes, hvis kontrak­ten bliver i skuffen, og samarbejdet gennemføres uden brug af kontrakten. Men hvis der opstår uoverensstemmelser (og det gør der jo en gang imellem), må parterne søge tilbage til kontrakten.

Men kontrakten kan andet end at fastslå, hvem der har retten på sin side. Brugt rigtigt kan den også være et værdifuldt aktiv i byggeprocessen, der understøtter det ønskede samarbejde. Klare kontrakter er nemlig med til at tydeliggøre forventninger og aftaler, og dermed bliver det nemmere for byggeriets parter at arbejde sammen og reducere uoverensstemmelser, tvister og konflikter.

Ved simple visuelle greb, kan man gøre kontrakten mere forståelig for dem, der skal efterleve indholdet i hverdagen. Vejledningen introducerer forskellige muligheder for at gøre kontrakterne brugbare og læsevenlige for derved lette anvendelsen.

For at give eksempler på, hvordan det kan gøres, indeholder vejledningen også et til­læg med visualiseringer af udvalgte bestemmelser i det nye AB18/ABR18 aftalesystem.

Læs mere om “Brugervenlige kontrakter” her

Flere nyheder

Bedre entrepriseudbud - ny vejledning med tjeklister til bygherrer og entreprenører

/
Bedre entrepriseudbud giver gode råd til, hvordan bygherrernes udbud ...

Godt samarbejde kræver klare rammer

/
Når samarbejdet ikke fungerer på byggepladsen, resulterer det ofte ...

Den rette tidsplanredegørelse giver bedre tilbud

/
Hvad koster en dårlig tidsplan? Hvis et entrepriseudbud mangler ...

Samarbejdspartnere