Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til at arbejde med tidlig entreprenørinddragelse. Både bygherrer og entreprenører oplever, at der er gevinster at hente ved samarbejdsformen, hvis man går ind i det med åbne øjne og vedholdende investerer i samarbejde og relationer.

Tidlig entreprenørinddragelse er i de senere år blevet fremhævet som en oplagt løsning på mange af byggeriets procesmæssige udfordringer. Argumentet er, at når entreprenørerne kommer tidligt med i projektet, kan de bidrage til at kvalificere projektet med deres viden om bl.a. priser, bygbarhed og bæredygtighed.

”Vi hører de gode erfaringer fra alle sider. Den tidlige inddragelse af entreprenørerne har et kæmpe potentiale for både at give bedre projekter og for en smidig byggeproces uden store konflikter,” udtaler Rolf Simonsen, programdirektør i Værdibyg, som står bag den nye vejledning ”Projektudvikling med tidlig entreprenørinddragelse”, der lanceres i dag.

Udfordrer samarbejdet i de indledende faser

Men hvis der er så mange fordele ved tidlig entreprenørinddragelse, hvorfor er det så ikke kutyme i branchen? Det har Rolf Simonsen et bud på:

”Selvom mange godt kan se ideen og fordelene, så er det en ny måde at samarbejde på i de indledende faser, og det stiller alle parter overfor nye spørgsmål og roller: Hvor langt skal projektet være, når entreprenøren bliver inddraget? Hvad skal entreprenørerne byde ind med i de helt tidlige faser og hvordan tilrettelægges samspillet med rådgiverne undervejs i tilblivelsen af projektet? De udfordringer – og flere af samme skuffe – er der løsninger på i vejledningen,” udtaler programdirektøren.

Synlige gevinster for bygherre

Bygningsstyrelsen har i de seneste år gjort sig erfaringer med samarbejdsformen som bygherre, og konklusionen er, at det giver gevinster:

”Den tidlige inddragelse af entreprenøren har givet os flere synlige gevinster i projekterne, heriblandt en større økonomisk sikkerhed, bedre behovsopfyldelse for vores kunder, en højere kvalitet i vores projekter samt ikke mindst en større processikkerhed,” udtaler projektleder i Bygningsstyrelsen Lasse Baatrup Laursen.

Bygherre skal gå ind i det med åbne øjne

Projektlederen understreger, at det er vigtigt at huske, at tidlig entreprenørinddragelse er bygherrens valg, og at man som bygherre skal gå ind i det med åbne og øjne og være meget bevidst om, hvilke input man ønsker af entreprenøren i det konkrete projekt – og på hvilket tidspunkt.

”Du skal være tydelig i forhold til, hvad det primære formål med entreprenørinddragelsen er. Og så skal du være opmærksom på, hvad det afføder af forventninger til egen bygherreorganisation, og hvilke kompetencer der bliver kritiske at involvere tidligt i projektet”, udtaler Lasse Baatrup Laursen.

Byggeri er en holdsport

Anni Schmidt Nielsen, salgs- og markedschef i entreprenørvirksomheden ELINDCO, bekræfter, at det i høj grad er en samarbejdsform, der også er i entreprenørens interesse.

”For ELINDCO er byggeri en holdsport, og derfor indgår vi gerne i samarbejder med tidlig inddragelse. Som entreprenør får vi mulighed for at bringe vores viden om bygbarhed i spil og på den måde bidrage til at minimere den samlede risikoprofil for projektet,” udtaler Anni Schmidt Nielsen.

Den tidlige inddragelse gavner ikke bare ELINDCO selv, men også deres underentreprenører.

”Ved også at inddrage vores underentreprenører og særligt teknikentreprenørerne tidligt, sikrer vi både, at de får indflydelse på de valgte løsninger og føler ejerskab for projektet. På den måde opnår vi en mere smidig og effektiv udførelsesfase, hvor mange grænseflader er afklaret i designfasen,” fortæller afdelingschef i ELINDCO, Christian Bay Dietz.

Samarbejdsformen garanterer dog ikke succes i sig selv. Ifølge afdelingschefen er det svære at holde fast i de gode vaner fra start til slut og blive ved med at fokusere på det gode samarbejde.

”Det handler om at være vedholdende og hele tiden investere i samarbejdet og relationerne på holdet,” udtaler Christian Bay Dietz.

Inspirerer og giver værktøjer til at komme i gang

Rolf Simonsen forklarer, at man i vejledningen har taget udgangspunkt i et set up, hvor parterne er forbi konkurrencen, og hvor bygherren og entreprenøren har indgået en aftale. Bygherre og rådgivere går så ind i en udviklingsfase sammen med entreprenøren, hvor dennes erfaringer og kompetencer bringes i spil i projektet. For rådgiverne betyder det, at de kan arbejde mere fokuseret med direkte værdiskabende aktiviteter.

”Samarbejdsformen er som sådan ikke ny, og AB-systemets appendiks om ”Projektudvikling” passer rigtig godt som ramme for at involvere entreprenørerne i de tidlige faser. Men jeg synes, at vi med vejledningen og de tilhørende bilag og eksempler har fået skabt et solidt fundament, som forhåbentlig både inspirerer til at bruge denne samarbejdsform og giver værktøjerne til at komme i gang,” udtaler programdirektøren.

Du finder vejledningen her

Om vejledningen

  • Vejledningen er udarbejdet på baggrund af fire workshops med praktikere fra hele værdikæden. Pennefører er Simone Kongsbak, partner i Smith innovation.
  • ”Projektudvikling med tidlig entreprenørinddragelse” henvender sig til bygherrer, rådgivere og entreprenører, der ønsker at prioritere det tidlige samarbejde mellem et projekts parter på tværs af værdikæden
  • I vejledningen præsenterer modeller, opmærksomhedspunkter og værktøjer til, hvordan bygherre tilrettelægger, udbyder og gennemfører en projektudvikling, hvor entreprenørernes kompetencer bringes bedst muligt i spil gennem en tidlig inddragelse samt gode råd til, hvad denne samarbejdsform kræver af alle parter i projekterne.
  • Vejledningen er blevet til med støtte fra den filantropiske forening Realdania

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke