Ny model skal forbedre samarbejdet i projekteringen ved renoveringer

Lean Construction-DK Netværket har sammen med LivingLean og AAU Build undersøgt, hvordan man med lean-værktøjer kan styrke produktiviteten og samarbejdet i projekteringsfasen på renoveringssager. Det er sket i udviklingsprojektet ”Lean i Renoveringsprojekter”, og nu lanceres en ny projekteringsmodel til renovering baseret på agile lean-værktøjer, scrum og samarbejde. Projekteringsmodellen henvender sig primært til projekteringsledelsen og bygherren, men naturligvis også til alle øvrigt involverede rådgivere og udførende i et renoveringsprojekt.

Renoveringer adskiller sig fra nybyggeri ved, at der sjældent er to renoveringssager, der er ens. Byggeriets tilstand kan variere efter alder, brug, vedligeholdelsesgrad og byggeteknisk kvalitet. Der er normalt også større uforudsigelighed i renoveringssager, da mange af de grundlæggende betingelser for udførelsen først kan afdækkes undervejs. Derfor kan man ikke bare gå til projektet ud fra en på forhånd fastlagt plan.

”Bygherren og det øvrige projektteam skal kunne reagere hurtigt og tilpasse sig den uforudsigelighed, som kendetegner renoveringsprojekter. Det anviser vi veje til med vores nye publikation ”Projekteringsmodel til renovering”. Her fokuserer vi særligt på, hvordan man med agile metoder og værktøjer, kan ruste sig til at håndtere uforudsigeligheden. Det drejer sig mere om at navigere end at kontrollere”, udtaler Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder i Lean Construction-DK Netværket.

Publikationen baserer sig på udviklingsprojektet ”Lean i renoveringsprojekter”, som er blevet til i samarbejde mellem Lean Construction-DK Netværket, LivingLean og AAU Build – med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Projektet har afprøvet agile lean-værktøjer, scrum og samarbejde i en renoveringssag af en ældre etageejendom i København, som både indeholder boliger og erhverv.

En projekteringsmodel til inspiration

I udviklingsprojektet var en del af opgaven at finde en projekteringsmodel, som understøttede en agil tilgang og samtidig kunne skabe plads til inddragelse af projekteringsteamet og viden om nuværende forhold i den eksisterende bygning. Morten Skaarup Jensen forklarer, at selvom projekteringsmodellen er udviklet ud fra nogle konkrete forudsætninger i et observeret case-projekt, kan andre godt hente inspiration i modellen. De konkrete udfordringer, der er identificeret i projektet, er nemlig typiske for renoveringssager.

”Vi vurderer derfor, at modellen kan bruges på andre renoveringsprojekter. Men vores opfordring er, at man ikke bare tager modellen, som den er. Vi håber, at man lader sig inspirere til selv at tilpasse modellen, eller laver sin egen model baseret på en analyse af projektets behov”, udtaler Morten Skaarup Jensen.

Stor værdi i at anvende scrum-metoden

Ud fra de kriterier, der blev opstillet i projektet, var der værdi i at kigge mod dele af de aktiviteter, der indgår i ”scrum” – en agil udviklingsmetode skabt i starten af 90’erne med fokus på projektledelse. Metoden har sin oprindelse i udviklingen af IT-projekter, der ligesom renoveringsprojekter er kendetegnet ved at indeholde komplekse og uforudsigelige processer.

Det var dog tydeligt, at scrum ikke passede 1:1 med projekteringsprocessen for byggeri, og derfor er der lavet justeringer og tilføjelser ift. den generiske scrum-model. Partner hos LivingLean, Peter Rishøj, fortæller: ”Vi har fundet stor værdi i at anvende dele af scrum-metoden til at håndtere de udfordringer, der gælder for projekteringsforløbet og til at løfte de ønsker, som det konkrete projekteringsteam fremlagde for os. Men vi har også fintunet det aktuelle projekteringsforløb ved bl.a. at inddrage procesplanlægning til at klarlægge rækkefølge og indhold i aktiviteterne og Last Planner System til tidsplaner og aktivitetsoversigt.”

Totalentreprenøren gik forrest

På den konkrete renoveringscase, som udviklingsprojektet har fulgt, har entreprenørvirksomheden ARPE & KJELDSHOLM A/S fungeret som totalentreprenør, og projekteringsleder Robert Jensen ser gode perspektiver i projekteringsmodellen.

”Modellen gjorde, at problemerne tidligt kom på bordet ved møderne, og vi fik fordelt de relevante opgaver til de personer i projekteringsteamet, der var bedst egnede til at løse dem. Modellen gav os også mulighed for at sætte ting på hold pga. prioritering, eller fordi vi ikke var klar endnu. Vi blev enige om, hvilke sten der først skulle ryddes af vejen og fik gjort det”, fortæller Robert Jensen.

Robert Jensen kunne sagtens forestille sig at bygherren generelt mere aktivt efterspørger lignende modeller: ”Måske bliver samarbejdet – og en model herfor – en ydelse, som totalentreprenøren bliver bedt om at levere af bygherren. Det kunne vi godt tænke os i højere grad indgik i vurderingerne fremover”, afslutter projekteringslederen.

Fakta om projektet

Udviklingsprojektet er gennemført af Lean Construction-DK, LivingLean og AAU BUILD med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Der er nu udkommet tre udgivelser fra projektet:

Et fysisk eksemplar af minirapporterne kan bestilles hos info@vaerdibyg.dk.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke