Ny evalueringsrapport fra BUILD om demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem

Ny rapport fra BUILD evaluerer demonstrationsprojektet "Bagsværd Observationshjem", som har undersøgt integreret samarbejde om digitale teknologier. Vi har talt med Stefan Gottlieb fra BUILD om rapporten, som han præsenterer på næste "Morgenskarp med Værdibyg".

En af de store aktuelle udfordringer i byggeriet er, hvordan man bliver bedre til at dele digitale data på tværs af projektets parter og derigennem får bedre udbytte af de digitale teknologier. Den udfordring har et konsortium bestående af Bauherr, HD Lab og Værdibyg arbejdet med at finde konkrete løsninger på igennem det sidste halvandet år på demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem – sammen med bygherren LIVSVÆRK.

Demonstrationsprojektet er efter sin afslutning blevet evalueret af BUILD i rapporten ”Digitale værktøjer og samarbejdsformer – evaluering af demonstrationsprojekt Bagsværd Observationshjem”. Her bliver det vurderet, hvilken effekt det digitale samarbejde og teknologien har haft i projektet. Ifølge Stefan Gottlieb, forskningsgruppeleder og seniorforsker, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står bag rapporten, er der vigtig læring for branchen at hente i projektet. Vi har talt med Stefan om, hvad branchen kan lære af demonstrationsprojektet, og hvordan man selv kan arbejde med evaluering af sine projekter.

Hvad kan branchen lære af demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem?

”Evalueringen viser, at de digitale teknologier har haft en positiv indflydelse på projektet, og at der både blandt konsortiets parter og i branchen generelt er en tilstrækkelig modenhed til at udnytte det teknologiske potentiale. Evalueringen peger dog også på, at teknologianvendelsen i høj grad er afhængig af, at de rette samarbejdsmodeller er til stede. Og så er det vigtigt at holde sig for øje, at man kun kommer et vist stykke med teknologi og samarbejdsmodeller. Der er et behov for yderligere udvikling af aftalesæt, tværfaglige kompetencer og fælles incitamentsmodeller på brancheniveau for at indfri det mulige potentiale ved digitalt understøttet samarbejde. De forhold er så grundlæggende, at man er nødt til at overveje, om de nogle gange modvirker den udvikling, man gerne vil hen mod: Mere integreret samarbejde om de digitale modeller for derigennem at indfri deres potentiale. Og der skal man selvfølgelig passe på, for ansvarsfordeling, aftalesæt, ydelsesbeskrivelserne m.m. er der jo af gode grunde. Så der er en dobbelthed her, som ikke kalder på nemme løsninger, men på grundig omtanke.”

Hvordan understøtter samarbejdsmetoder og -processer de digitale værktøjers værdiskabelse?

”Det er alfa og omega ift. at få den værdiskabelse, der ligger, at man forstår, at med de digitale teknologier følger der en ændring af måden, vi arbejder og samarbejder på. Det er ikke bare redskaber, det er teknologier. Som et eksempel kan man nævne samlebåndet. Det var en teknologi, som fundamentalt ændrede måden man organiserede arbejdet på, den ændrede produktionsvilkårene. Det samme gør sig gældende for de digitale teknologier – de indebærer også ny organisering og ændrede roller. Vi har nok en tendens til at fokusere på, at de nye teknologier gør processerne mere effektive – og glemme, at de samtidig transformerer processerne. Så uden et meget eksplicit defineret fokus på samarbejde og metoder, så får vi ikke det fulde udbytte af de digitale teknologier.”

Hvordan evaluerer man en digital indsats i et byggeprojekt?

”Det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i en meget konkret refleksion over, hvilke effekter man forventer, en teknologi vil bidrage med.

Ofte har vi en tendens til at tro at en ny teknologi kan effektivisere en proces – at noget bliver 10 pct. hurtigere eller 10 pct. billigere. Men der er sjældent en direkte sammenhæng mellem den indsats, man laver, og den besparelse man oplever. Så man er nødt til at have nogle mere reflekterede antagelser.

Med nye teknologier følger der ofte automatisk forestillinger om hvor mange procent vi vil spare på tid, penge, energi – hvad det nu måtte være. Men der er sjældent en direkte sammenhæng mellem den indsats man laver og den besparelse man oplever. Så man er nødt til at have nogle mere reflekterede antagelser.

Man kan bruge de strategiske partnerskaber som eksempel: Her havde man en forestilling om, at det ville være ca. 10 pct. billigere. Det bygger på en antagelse om, at der er nogle gentagelseseffekter – som igen bygger på en antagelse om, at der er skalafordele eller læringseffekter. Man kan så opstille nogle hypoteser om, hvor de skalafordele eller læringseffekter vil opstå – og så evaluere på det efterfølgende. Man skal kort sagt have nogle grundige antagelser om, hvad man kan få ud af brugen af en teknologi, inden man evaluerer, ellers gør det ikke en klogere.

Man kan godt lave sine evalueringer selv, og man bør evaluere sine indsatser. Det kræver bare noget vedholdenhed og nogle ressourcer til det. Desuden er det en udfordring for byggeriet, at så snart et projekt slutter, så er alle parter videre til en ny sag – så bliver der sjældent fulgt op og evalueret.”

Hvordan kan man ruste sin egen organisation til at få mere værdi af digitale værktøjer?

”Man skal generelt set være mere bevidst om, hvad man kan få ud af de nye teknologier. Man skal tænke de digitale teknologier ind i de forretningsprocesser og ydelser, man har i virksomheden. For at vende tilbage til starten: Teknologien ikke bare er et værktøj, man må også indstille sig på, at teknologi forårsager ændrede arbejdsprocesser og måske også nogle ændrede arbejdsdelinger.

Generelt bør virksomhederne være mere fokuserede på deres egen digitale modenhed. Det kræver både at man er bevidst om at lære noget af sine projekter, og at man bruger den viden i sine samarbejdsprocesser og forretningsprocesser.”

Hør mere om rapporten til næste Morgenskarp med Værdibyg

Hvis du vil høre mere om rapporten og mulighederne for at få udbytte af de digitale teknologier, så er der rig mulighed for det onsdag den 16. november. Her holder Stefan Gottlieb et oplæg om emnet og evalueringsrapporten til vores onlinemøde ”Morgenskarp med Værdibyg”.

Du finder rapporten her.

 

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke