Man kan ikke bygge bæredygtigt alene

Én af de væsentligste årsager til, at der er for få, der lykkes med at skabe bæredygtigt byggeri, er manglende fokus på og viden om den bæredygtige byggeproces. Det problem tager Værdibyg første skridt til at løse med publikationen "Den bæredygtige byggeproces", som udkommer d. 29. april.

Den måde, vi tænker bæredygtigt byggeri på i dag, er hovedsagelig rettet mod det færdige resultat –det endelige byggeri. Vi ser mange imponerende pilotprojekter, som viser, at bæredygtigt byggeri kan lade sig gøre i praksis. Men vi ser også en tendens til, at de ”almindelige” byggeprojekter er karakteriseret ved høje ambitioner indledningsvist, men få konkrete bæredygtige løsninger i det endelige byggeri. Det er ikke godt nok!

”Det er afgørende, at vi får tilpasset byggeprocessen, så den understøtter de behov for samarbejde, organisering, videndeling osv., som bæredygtighed forudsætter. I denne reviderede byggeproces 2.0 – den bæredygtige byggeproces – er der et klart og tydeligt mål om bæredygtighed fra starten af projektet. Der er afklaring af de nødvendige roller, ledelse og ressourcer samt et fælles sprog, og der er et tættere og tidligere samarbejde mellem parterne”, fortæller Stephan Sander fra Værdibyg, som er projektleder på publikationen.

Projekttrekanten bliver firkantet

I den bæredygtige byggeproces er der ikke tre men fire succeskriterier. Normalt udgør tid, økonomi og kvalitet de overordnede rammer for et byggeprojekt. Det bæredygtige byggeprojekt er udspændt mellem fire hjørner – tid, økonomi, kvalitet og bæredygtighed. Når der skrues på det ene parameter, f.eks. økonomien, påvirker det de tre andre. Det skal der være fuld bevidsthed om – også ift. hvilke minimumskrav der er til de fire parametre.

På den måde er den bæredygtige byggeproces med til at sikre, at de bæredygtige ambitioner omsættes til handling på alle byggeprojekter. Men det kræver, at alle aktører i branchen bidrager til at udvikle og gennemføre den bæredygtige byggeproces, for vi er endnu langt fra være i mål.

Ud med silo- og solotænkning

Der mangler generelt fokus på og viden om processen hen imod det bæredygtige byggeri. Hvilke grænseflader, samarbejder, koordinerings- og videndelingsaktiviteter, ledelsesværktøjer osv. er altafgørende for, at bæredygtigt byggeri bliver noget, vi altid lykkedes med at gennemføre i praksis?

”Faktum er, at det er umuligt at bygge bæredygtigt, hvis ikke vi får alle led i værdikæden til at spille sammen. Det giver ingen mening med silo- og solotænkning, når visionen er et helhedsorienteret, bæredygtigt byggeri. Man kan ikke bygge bæredygtigt alene”, fastslår Stephan Sander.

Initiativer som den frivillige bæredygtighedsklasse og regeringens strategi for bæredygtigt byggeri er med til at sætte langsigtede målsætninger for branchen, men der mangler konkrete handlingsanvisninger til, hvordan vi i byggeriet gennemfører bæredygtige byggeprojekter i praksis.

Ny publikation om den bæredygtige byggeproces

Hos Værdibyg tager vi første skridt hen imod at skabe processer, der understøtter bæredygtigt byggeri, når vi d. 29. april lancerer en ny publikation om den bæredygtige byggeproces. På baggrund af erfaringer fra byggeriets praktikere, opstiller vi nye perspektiver på det særlige (og særligt udfordrende) ved at bygge bæredygtigt. Publikation sætter netop spot på de udfordringer, vi er nødt til at løse i fællesskab, hvis vi skal skabe mere bæredygtigt byggeri.

Til lanceringen sætter vi publikationens hovedpointer på spidsen og byder op til fælles debat og diskussion af, hvordan den bæredygtige byggeproces kan understøtte udviklingen fra ambition til handling.

Du kan tilmelde dig lanceringen af publikationen ”Den bæredygtige byggeproces” hos Værdibyg her.

Værdibyg er også partner på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 9.-10. juni. Som deltager får du udleveret publikationen Den bæredygtige byggeproces. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Publikationen er udgivet og kan hentes her.

Flere nyheder

Værdibyg

I bygge- og anlægsbranchen er nøglen til fremskridt en konkret tilgang til bæredygtighed

/
Så er det blevet den første december og dermed ...
Medlem af Værdibygs styregruppe Lisbeth Fjordvald (Scandi Byg og Konstruktørforeningen.Scandi Byg A/S

Nyt medlem af Værdibygs styregruppe

/
Der er for nylig blevet føjet et nyt medlem ...
Jonathan Grevsen

Se eller gense Morgenskarp om bæredygtighedsledelse

/
Ved Værdibygs seneste Morgenskarpe morgenmøde blev der leveret ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke