Maksimalt udbytte af teknologi i byggeriet forudsætter godt samarbejde

Der tales ofte om, hvordan teknologi kan understøtte samarbejdet i et byggeprojekt. Med implementeringen af de rette digitale værktøjer, kører hele projektet meget bedre – nærmest pr. automatik. Den antagelse bliver i øjeblikket vendt på hovedet i et demonstrationsprojekt i forbindelse med et om- og tilbygningsprojekt til den socialfaglige institution Bagsværd Observationshjem. Her er erfaringen, at det i høj grad er samarbejdet, der skaber fundamentet for at teknologi kan give værdi i projektet.

Landsforeningen LIVSVÆRK er i gang med at udvikle et større om- og tilbygningsprojekt til Bagsværd Observationshjem i samarbejde med JAJA Architects og ABC Rådgivende Ingeniører. Projektet er udvalgt til at være demonstrationsprojekt for den nationale Strategi for digitalt byggeri og har derfor en række ambitiøse målsætninger for niveauet af digitalisering og den værdi, det skal tilføre projektet.

Grundtanken i demonstrationsprojektet er at vise, hvordan et projekthold kan skabe en direkte linje fra projektmål til de anvendte teknologier. Herigennem skal der skabes løsninger, som alle parter i projektet kan samarbejde om til gavn for indfrielsen af projektets overordnede målsætning.

Bygherren har et grundlæggende behov for, at brugere og personale får maksimal værdi for pengene, og at der skabes et eksempelbyggeri til udsatte familier og børn. Derfor skal overskridelser af tid og budget undgås og fejl i design- og udførelsesprocesserne minimeres. Det er de mål, som teknologi og samarbejde skal sikre.

Og netop samarbejdet har vist sig at spille en afgørende rolle for integrationen af teknologi i projektet.

Dialog og gensidig forståelse skaber rum for udnyttelse af digitale teknologier

Der tales ofte om, hvordan teknologi kan understøtte samarbejdet i et projekt. Erfaringen fra den igangværende projekteringsfase for observationshjemmet er dog, at det i lige så høj grad er samarbejdet, der skaber fundamentet for, at teknologi kan skabe værdi i projektet.

”Vi har i projektet et ønske om at skabe større sammenhæng mellem projektparternes informationsbehov og rådgivernes BIM-modeller. Der bruges derfor mere tid end normalt på indledende workshops og løbende dialog for at sikre, at modellerne bliver lavet til de rigtige formål, så nødvendige informationer er til rådighed for parterne projektet igennem”, udtaler Rolf Büchmann-Slorup, partner hos HD Lab, som er bygherrens teknologirådgiver.

Rolf Büchmann-Slorup forklarer, at informationerne skal bruges til en række risikonedsættende initiativer, som skal bidrage til at projektet laves til prisen, tiden og med højest mulige kvalitet.,

”Når der ikke er etableret en fælles forståelse for, hvordan teknologien skal understøtte projektets overordnede målsætninger, og når parternes behov ikke er afklaret, så forfalder hver part til at ”gøre som de plejer” og tager udgangspunkt i egne behov. Det betyder, at BIM-modellen ikke kan bruges effektivt på tværs af fagene, og det går ud over dialogen mellem parterne”, tilføjer Stephan Sander, senior projektleder i Værdibyg, som formidler indsigter fra demonstrationsprojektet videre til branchen.

Den indledende behovsafklaring parterne imellem har sat rammen for, hvordan BIM-modellen skal udvikles. Og derfor er det muligt at trække de relevante nøgledata ud af BIM-modellen og give projektparterne de informationer, de har brug for.

Rolf Büchmann-Slorup påpeger dog, at det kræver en ekstra koordineringsindsats: ”Der er sket en stor udvikling i branchen inden for 3D-modellering og design, som gør at projektets parter kan få endnu mere ud af projekternes BIM-modeller. Det kræver imidlertid, at man fører dialogen på projektet systematisk, og at BIM-modellerne detaljeres til det rette niveau, på det rette tidspunkt og med de rette informationer, så alle i værdikæden får gavn af dem.”

Lettilgængelig og opdateret information skal styrke designprocessen

I den nuværende fase af projektet er der særligt fokus på at skabe overblik over fremdriften i projektet og sammenhængen mellem design og økonomi. Dette overblik formidles gennem et projekt-dashboard, som skaber et opdateret indblik i de væsentligste parametre i byggeprojektet. Økonomiens udvikling, risikoposter, tidsestimater samt projektkvalitet udtrykkes visuelt – f.eks. via grafer. På den måde muliggør projekt-dashboardet en mere hyppig status end det klassiske nedslag ved faseaflevering.

”Når bygherren kan følge udviklingen i økonomi, fremdrift og risici i noget, der ligner realtid, giver det dem mulighed for at træffe beslutninger på et væsentlig bedre og mere oplyst grundlag”, udtaler Peter Fangel Poulsen, som er partner i Bauherr og bygherrerådgiver på projektet.

Samarbejde er særligt vigtigt i arbejdet med umodne teknologier

Det er dog ikke uden udfordringer at anvende relativt umodne teknologier som fx direkte integration mellem BIM-model og projekt-dashboard. Disse mere innovative løsninger kræver løbende udvikling og en vis “pionertilgang”.

”Vi vil gerne prøve at vise vejen for, hvordan man lykkes med at integrere teknologi på tværs af faggrupper. Men der er en del ubekendte faktorer forbundet med disse tiltag, og her spiller samarbejdet igen en essentiel rolle i forhold til at lykkes med at integrere de nye teknologier i projektet”, tilføjer Rolf Büchmann-Slorup.

Demonstrationsprojektet er en del af Initiativ 4 under den nationale Strategi for digitalt byggeri. Projektet løber indtil slutningen af 2021, og der vil løbende blive kommunikeret indsigter og erfaringer fra projektet. Desuden bliver projektet dokumenteret og udkommer med en samlet erfaringsrapport og projektmodel i starten af 2022. Konsortiet bag demonstrationsprojektet består af LIVSVÆRK, Bauherr, HD Lab og Værdibyg.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke