Tak for din tilmelding!

Vejledninger

VÆRDIBYG
Værdibyg
Værdibyg
Værdibyg
Værdibyg
Forside "Højere produktivitet på byggepladsen"Ricky John Molloy
Forside - Fyrtårne - indblik i den bæredygtige byggeprocesVærdibyg
Forside ØkonomistyringVærdibyg
Værdibyg
Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
Forskning og uddannelse i byggeriets processer
Strategic partnerships - implementation of the collaboration
De hjælpende hånd
Perspektiver på den bæredygtige byggeproces
Enviromental Surveying and Demolition
Tendering of demolition projects
Circular demolition
NY Sikker og effektiv byggeplads
NY Udbud af rådgiverydelser
Mediation and conciliation
Mediation og mægling
Etablering af risikostyring
Risikostyring i udbud og tilbud
Risikostyring - Værktøjer og eksempler
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomiske metoder
Totaløkonomiske beslutninger
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
The handover process
Afleveringsprocessen
Involving sub-contractors
Inddragelse af underentreprenører
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Commissioningprocessen
Operations based construction process
Driftorienteret byggeproces
Effektiv Prækvalifikation
Involving the users
Brugerinvolvering
Starting right
Rigtigt fra start
Payment of winter provisions
Afregning af vinterforanstaltninger
Establishing collaboration
Etablering af samarbejde
Vælg dit medie
Kend din målgruppe
Perspectives on phase transitions in the building industry
Perspektiver på byggeriets faseskift
Kvalitet som tildelingskriterium
Schedule report
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem: