Lean ledelse: Vi skal huske respekten for mennesket bag byggeriet

Det er et team af mennesker, der bygger planen, og ikke et produktionssystem, man kan programmere, lød et af budskaberne fra Annett Schöttle, seniorkonsulent og head of Refine i München, der sammen med en række andre internationale og danske talere holdt oplæg til Lean construction-DK Netværkets årskonference i slutningen af august

Når man hører begrebet ’lean’ eller på dansk, ’trimmet proces’, ledes manges tanker hen på masseproduktion af biler eller lignende i stramme, disciplinerede japanske produktionssystemer. Og det er der god grund til, for begrebet beskriver netop forskellige former for produktionsværktøjer udviklet i Japan, der skal optimere processer og skabe en højere produktion og effektivitet. Men lean construction er langt mere end det, og det blev der sat fokus på til Lean Construction-DK Netværkets årskonference i august, hvor der blev kigget ud over landets grænser og hentet inspiration fra dygtige nabolande.

Mennesket skal have det godt

En af de pointer, der gik igen hos både de danske og internationale oplægsholdere, handlede særligt om vigtigheden i for ledelsen at skabe rammerne for, at mennesker kan samarbejde godt i et team og trives:

”Et af de emner, der blev lagt særligt vægt på i år var, hvordan lean-baseret ledelse og samarbejde er med til at skabe et godt samarbejde baseret på grundingredienser som empati og forståelse for hinandens forskelligheder og behov. Annett Schöttle, seniorkonsulent i Refine Projects i München, nævnte for eksempel konceptet ’psycological safety’ som en grundsten for, at et team kan fungere godt sammen” fortæller Morten Skaarup Jensen, projektleder i Lean Construction-DK Netværket og fortsætter:

”Når de forskellige aktører i projektteams taler direkte med hinanden i øjenhøjde til f.eks. daglige tavlemøder, understøtter det tilliden og følelsen af et fair system og af at arbejde sammen som en helhed. Det var netop også en pointe som Uffe Bay Schmidt og Kim Thinggaard fra ByK med Trust understregede i deres oplæg, som noget der har spillet en essentiel rolle for, hvordan partnerskabet opnåede deres mål”.

Værdsæt forskelligheder

En af de helst store udfordringer i byggeriet handler om, at mange forskellige aktører med forskellige baggrunde, fagligheder og virksomheder skal arbejde sammen på komplekse projekter med stor uforudsigelighed og ofte stramme budgetter. Men hvis de forskellige fagligheder formår at samle værdikæden rundt om bordet fra start til slut for at benytte sig af fælles bred viden, kan kvalitet og proces blive bedre:

”I de cases, der blev fremført til årskonferencen, blev det tydeligt hvordan de lean-værktøjer, der binder værdikæden sammen og på sin vis tvinger forskellige fagligheder til at sætte sig ned og arbejde sammen, skaber nogle virkelig gode resultater. Det er en af de helt store udfordringer i byggeriet, og både de danske og internationale cases viste, at lean-baserede metoder virkelig formår at binde den ellers fragmenterede værdikæde i byggeriet sammen” siger Morten Skaarup Jensen.

Skepsis i begyndelsen.

Dog blev det i de forskellige oplæg også klart, at der hersker en vis skepsis overfor lean-tilgangen, som også er nogle af de argumenter, der blev kortlagt i Lean Construction-DK Netværkets ’Bryd barriere”-rapport i begyndelsen af 2020:

”Anders Nordström, der er partner i Vision Oy i Finland, kunne fortælle om, hvordan andre aktører omkring ham i begyndelsen rynkede lidt på næsen, da omtrent 100 projekter inden for bl.a. hospitalsbyggeri og infrastruktur til en sum af omtrent 5,5 – 6 billioner euro blev sat i gang, baseret udelukkende på Integrated Project Delivery (IPD). Da man så begyndte at se effekterne af metoden, ville alle have IPD, og nu er det endt med, at IPD er blevet en integreret del af mange byggeprojekter i Finland” fortæller Morten Skaarup.

Lean Construction-DK Netværket arbejder på at udbrede brugen af lean i den danske byggebranche, og formidler løbende erfaringer fra udlandet. Find talerne ved årskonferencens fulde præsentationer her:

TRUST – resultater og nye metoder i partnerskabets processer

Markus Lentzler – Thinking Lean and Working With IPD in Germany

Hans Thomas Holm – Lean and Agile approach to Design and Construction

Anders Nordström – How Finland developed Lean Construction and made IPD a part of project culture

Annette Schöttle – The benefits of implementing a productionsystem from project start (OBS: skriv til Morten Skaarup Jensen – så sender han præsentation)

 

 

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke