Her er kandidaterne til Procesprisen 2022

Kandidaterne til årets Procespris er nu landet. Det er et kandidatfelt med projekter, som spænder vidt i skala og geografi – lige fra et genbrugshuset Stablen i Horsens til Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. Men fælles for projekterne er, at de viser nye veje til den gode og effektive byggeproces.

Igen i år uddeler Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket Procesprisen. Prisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet.

I år er det et særdeles kompetetivt kandidatfelt, med mange stærke kandidater.

”Der er meget stor variation i de projekter, vi har modtaget indstillinger på i år, men der er også nogle fælles karakteristika. Det er projekter, som baner vejen for andre og er åbne for at dele den viden, de opbygger, og de gode og dårlige erfaringer de gør sig undervejs, med resten af branchen. Vi har fx to cirkulære projekter – Stablen i Horsens og Svanen i Gladsaxe – som har turdet gå eksplorativt til værks med nogle vanskelige projekter, hvor de vante processer er blevet udfordret”, udtaler seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen fra Lean Construction-DK Netværket.

Men selvom mange af processerne er nye eller anderledes end de plejer, så bemærker seniorprojektlederen at man på en stor del af projekterne anvender velkendte lean-metoder og -værktøjer, som stadig skaber værdi.

”Ved at anvende disse kendte værktøjer og metoder i nye processer, ser det ud til, at projekterne får øjnene op for, hvad de egentlig kan. Det er godt for branchen at se, at velafprøvede lean-værktøjer stadig kan skabe bedre flow og en optimeret byggeproces, selvom vi træder nye stier”, udtaler Morten Skaarup Jensen.

De tolv kandidater

Dansk Håndværk: Kort & Godt

Kort & Godt er en metode, der introducerer elever på erhvervsuddannelser indenfor bygge- og anlæg til tværfagligt samarbejde allerede tidligt i deres uddannelsesforløb. Formålet er at vænne eleverne til at se sig selv og deres egen opgave som en del af en helhed – en del, som bygger videre på andres arbejde, og som har betydning for dem, der kommer efter. Overordnet handler projektet om at fremme samarbejdet, skabe bedre byggeprocesser, større arbejdsglæde og højere effektivitet.

Den store gevinst for eleven er en øget opmærksomhed på den konkrete opgave, en tilvænning til at forholde sig aktivt, nysgerrigt og professionelt til samarbejde, arbejdsprocesser, andre faggrupper, materialer mv.

Kajudvidelse af Østhavnen i Aalborg
Samarbejde mellem Port of Aalborg, Per Aarsleff og COWI

Port of Aalborg, Per Aarsleff og COWI indstilles til Procesprisen 2022 på baggrund af deres partnerskab og samarbejde om kajudvidelsen af havnen i Aalborg Øst. Aktørerne i partnerskabet har udvist høj grad af dialogbaseret samarbejde bygget på gensidig tillid.

Det specielle ved dette anlægsprojekt er, at det ikke er udbudt som klassisk hoved- eller totalentreprise, men at parterne har arbejdet ud fra samarbejdsformen Partnering. Hensigten med dette valg var at hæve den grønne og funktionelle kvalitet sammenlignet med traditionelle havneudvidelsesprojekter. Parterne har derfor i forbindelse med dette anlægsprojekt nytænkt måden at samarbejde og udfordret rammerne for, hvordan man kan skabe grønne og funktionelle kvaliteter i større anlægsprojekter.

AG GRUPPEN: Lyskilden i Herlev

Projektet Lyskilden i Herlev omfatter bl.a. boligbebyggelse på 231 lejligheder, DGNB Guld, samt fælles tagterrasse og fællesrum. For at skabe en god proces og det bedste flow har AG GRUPPEN bl.a. introduceret Takt-planning og Last Planner System for de involverede aktører. Denne proces har været god for byggeledelsen, da kommunikation mellem entreprenørerne er blevet optimeret over en kop kaffe og basser.

Den gode byggeproces handler om kommunikation, det er der flere værktøjer til, heriblandt TAKT planning. Det har hjulpet entreprenørerne, med at synliggøre bemanding og de hare selv deltaget i processen. De nye tiltag har gjort, at alle ”internt” kan læse tidsplanen og kan se processerne i byggeriet.

Genbrugshuset Stablen i Horsens Kommune

Genbrugshuset Stablen i Horsens Kommune. Rendering: Arkitema.

Horsens Kommune: Stablen

Stablen er et bæredygtigt byggeri med særlig fokus på genbrug af byggematerialer. Bygningen bliver bygget af materialer fra Horsens Kommunes egne genbrugspladser og byggematerialer fra nedrivninger. Målet for Stablen er at minimum 65% af byggematerialerne er af genbrugte eller genanvendte byggematerialer.

For at Stablen kunne projekteres, var et godt samarbejde imellem bygherre, myndigheder, nedbryder og rådgiver afgørende. Som bygherre har Horsens Kommune fra start budt ind med bygherreleverancer med materialer fra kommunale nedrivninger, og totalrådgivertemaet har indarbejdet materialerne i projektet.

Stablen har givet de forskellige aktør i projektet nye roller. Bl.a. skal bygherren tage et større materialeansvar og forholde sig til opbevaring af genbrugsbyggematerialerne, indkøbe genbrugsmaterialer og blive leverandør til hovedentreprenøren samt søge om dispensation hos byggemyndigheden i samarbejde med rådgiveren, hvis genbrugsmaterialerne afviger iht. gældende regler jf. BR18. Læs mere om processen i denne case.

NCC: VA4

Den store renovering af gårdhavehusene i Albertslund Syd, en byggesag til 700+ millioner kr., havde brug for at tage alternative metoder i brug for at projektet, med kontinuerlige afleveringer hver uge over tre år, kunne komme til at køre på skinner. En ambition som var særligt udfordring af Corona-pandemien.

NCC har hovedentreprisen på projektet og blandt entreprenørens tiltag var: cyklogrammer og lokationsbaseret tidsplansstyring, digital staderegistrering, strammere logistikstyring, hvor tidsplanen arbejdes sammen med byggepladsplanen og en større ændring i projektplanen.

FRAME

Frame er en samarbejdsplatform, der hjælper med at lede og designe bæredygtighedsprocessen fra den indledende idé- og planlægningsfase til den færdige bygning.

Frame-platformen giver kunder og brugere adgang til kriteriesamlinger – både egne samlinger og til certifi-ceringsordninger (pt. DGNB) samt FBK (Den frivillige bæredygtighedsklasse), der indeholder målbare og konkrete kriterier, der skal opfyldes for at realisere bæredygtighedsvision og –målsætning.

Frame integrerer processtyring og design med certificeringssystemer ved at give alle aktører et fælles sprog for bæredygtighed og én metode, der ensarter processen gennem alle byggeriets faser.

Nyt Hospital Nordsjælland er indstillet til Procesprisen 2022

Byggeplads, Nyt Hospital Nordsjælland. Foto: Jonathan Grevsen.

Nyt Hospital Nordsjælland
NCC og NHN

Nyt Hospital Nordsjælland er et 123.000 m2 stort akuthospital opført på bar mark. Kandidaturet handler om, hvordan Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) og NCC gik fra faseinddelt planlægning af udførelsen til en samkøring og et helhedshensyn faserne imellem, hvor planlægningsdata interaktivt indgår i projektets samlede digitale univers til effektiv styring af udførelsen.

Helhedslogikken er forankret i planlægningsværktøjet ’Lokationsbaseret planlægning’ hvor nedbrydning i relevante lokationer tager udgangspunkt i ’System Driven Locations Breakdown’ (SDLB) der på hospitalsprojektet identificerer huset projekterede tekniske systemer og tilhørende fysiske dækningsområder, og er med til at få prioriteret og defineret byggetakten med særligt fokus på tidligst mulige test, indregulering og commissioning efterfulgt af indflytning og træning.

PensionDanmark: Bæredygtigt møbelinventar

PensionDanmark har udviklet et strategisk samarbejde med træmøbelproducenten Stykka om danskproduceret, bæredygtigt møbelinventar til lejligheder bygget i Scandi Bygs modulsystem. Formålet er at kunne levere et mere bæredygtigt og digitalt styret koncept, som effektiviserer flowet fra produktion af inventar frem til færdigt byggeri og særligt i hele produktets efterfølgende lange levetid.

Stykkas koncept forlænger levetiden på køkkener ved take back-ordning og genbrug af dele. Digitalisering af processen mindsker spild undervejs.

Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen arbejder løbende med at styrke projektgennemførelsen og sin bygherrefunktion. Med andre ord – øget professionalisering. Blandt andet ved optimering og forbedring af det samarbejde styrelsen har med sine samarbejdspartnere. Med baggrund i Bygningsstyrelsens overordnede udbudsstrategi om dialog, få kontrakter og tidlig inddragelse af entreprenørkompetencer, har styrelsen udviklet nye samarbejdsformer, herunder samarbejdsmodellen New Partnering, samt Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser.

Fælles for modellerne er, at de gør op med og udfordrer de traditionelle samarbejdsformer og hierarkier i byggebranchen for at sikre et bedre flow i byggeriets faser, større arbejdsglæde i alle led, og i sidste ende bedre projekter til gavn for alle.

Relationel koordinering på byggepladsen
TeamArbejdsliv, Arbejdsmiljøcenteret og Enemærke & Petersen a/s

Enemærke & Petersen a/s har som den første aktør i byggebranchen afprøvet og introduceret begrebet Relationel Koordinering i tæt samarbejde med TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljøcenteret. Udgangspunktet for projektet har været et ønske om at styrke samarbejdet på tværs og udvikle de professionelle relationer og kommunikationen omkring den daglige drift på byggepladsen. Resultatet af projektet afspejles i en højere trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet på byggepladsen.

Relationel koordinering sætter både fokus på en god koordinering med fælles mål, sprog, viden og respekt for hinanden samt en effektiv kommunikation mellem medarbejdere. En kommunikation, som både skal være hyppig rettidig, præcis og problemløsende.

Per Aarsleff A/S: Hovedstadens Letbane – CivilWorks, Lyngby

Projektet i Lyngby er en ud af fem anlægskontrakter på Hovedstadens Letbane, der etablerer letbane fra Ishøj i syd, langs ring 3, gennem DTU til Lundtofte i Nord – i alt 27 km. Interessenterne i projektet er mange, hvilket har givet anledning til rigtig mange ændringer og korrektioner i planlægningen.

Per Aarsleff A/S har fundet, at det eneste rigtige for at komme i mål, var at gå “all inn” med Lean og Last Planner System, procesmøder med 3D-modellerne på storskærm, produktionsmøder med tre- og seksugers planer og tavlemøder.

Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune

Genbrugsmaterialer ved byggepladsen til Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune. Foto: Jonathan Grevsen.

Gladsaxe kommune: Børnehuset Svanen

Børnehuset Svanen er ét af to parallelle projekter:

  1. Nedrivning og genanvendelse af Gl. Gladsaxe skole og
  2. Opførelse af det svanemærkede Børnehus Svanen, som er et dagtilbud – også for børn med særlige behov.

Så stor en del som muligt af de materialer, der er høstet fra den gamle skole, indbygges i det kommende byggeri. Dette har krævet tæt samarbejde mellem Bygherre, nedriver og rådgiver. Rammerne har betydet, at der har været politisk opbakning til at fremme den bæredygtige dagsorden i dette byggeri med mulighed for at arbejde med nye løsninger for at høste erfaringer til kommende byggerier i kommunens portefølje.

Alle involverede aktører har været motiveret til at levere ind og udvikle til det samlede projekt, som har været vigtig for samarbejdet og fremdriften i hele processen.

Du kan læse mere om projektet i dette interview med arkitekt Helen Glindvad Kristensen.

Tre finalister skal findes

Juryen går nu i gang med at udvælge tre finalister fra det særdeles stærke felt. Finalisterne offentliggøres den 31. august.

Procesprisen uddeles ved Building Awards 2022

Procesprisen uddeles d. 10. november på Building Awards som en af flere priser. Building Awards er byggeriets store awardshow. Her samles hele byggeriet for at hylde projekter, enkeltpersoner og organisationer, som har gjort sig ekstraordinært bemærket i branchen. Efter at have været afholdt online de sidste par år bliver Building Awards 2022 uddelt og fejret ved en prisuddelingsfest i The Hangar i København.

Læs mere om Building Awards 2022 på Licitationens hjemmeside.

Om Procesprisen

Procesprisen præmierer en sammenhæng mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet og påskønner en indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage.

Jury Procesprisen 2022

  • Sidse Buch, Konsulent i BAT og direktør i Boligfonden Kuben
  • Jesper Schat-Holm, Partner og Afdelingsleder, Wissenberg
  • Malene Raagaard Møller, Senior Udviklingschef, NCC
  • Søren Wandahl, Ingeniørdocent, Ph.D, Aarhus Universitet
  • Morten Skaarup Jensen, Seniorprojektleder Værdibyg/Lean Construction-DK

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke