Her er kandidaterne til Procesprisen 2021!

Syv kandidater er indstillet til Procesprisen 2021, og juryen skal nu bedømme, hvilke tre finalister, der skal kæmpe om prisen, som uddeles ved byggeriets største awardshow, Building Awards, til oktober. Prisen hædrer det stærke samarbejde, effektive processer og et bæredygtigt aftryk.

Kandidaterne er blevet bemærket for deres høje ambitionsniveau, kvalitet og søgen i at forbedre byggeprocessen – samt deres vilje til at dele og udbrede viden og erfaringer.

De syv kandidaterne er spredt godt ud over landet og repræsenterer hele branchen bredt, da både bygherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere og leverandører er repræsenteret. ”De indstillede kandidater spænder bredt fra konkrete byggeprojekter over publikationer til digitale styringssystemer, men fælles for projekterne er et stort fokus på kvalitet, effektivitet og et godt tværfagligt samarbejde. Juryen glæder sig nu til at dykke dybere ned i projekterne og udvælge de tre finalister til Procesprisen 2021”, udtaler Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder i Lean Construction-DK Netværket og Værdibyg.

 

Følgende kandidater er blevet indstillet til Procesprisen 2021:

 

  • PensionDanmark: Trælasten

Trælasten er et bæredygtigt byudviklingsområde i Aarhus med mulighed for ca. 70.000 m2 byggeri, der skal bestå af bl.a. studieboliger, almene boliger samt erhverv i form af både kontorer og lokale forretninger. Byområdet vil have en positiv effekt for bl.a. nuværende naboer, studerende, kommende arbejdspladser og det generelle byliv. I den integrerede designproces bringes relevante aktører på banen for at byde ind med specifik viden. Her opstår et innovativt forum, hvor forskellige løsninger kan diskuteres helt åbent, og viden deles på tværs af teams, der ellers kan ses som konkurrerende. Trælastens erfaring er allerede blevet anvendt på Køge Kyst og Fælledby (Amager Fælled) bl.a. på grund af den gode bæredygtige proces. (Bygherre: PensionDanmark. Totalentreprenør: CASA).

 

  • Arkinaut Arkitekter: BYG OM, BYG TIL, RENOVER

Den nye bog BYG OM, BYG TIL, RENOVER er en vejledning til landets ca. 1,2 mio. husejere, der er private bygherrer når enfamiliehuset skal udvides eller renoveres. Bogen har fokus på bygherrerne helt fra idé til indflytning og søger at optimere samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og håndværker. Private bygherrer bør være bevidste om eget ansvar, således at det ikke altid er håndværkerne, der bliver gjort til det sorte får i byggesager. Bogens formål er, at husejerne øger sandsynligheden for et godt og fair forløb for alle involverede parter.

 

  • Frame ApS: Frame

Frame er en digital samarbejdsplatform, der har til formål at hjælpe med at lede og designe den bæredygtige proces fra idé til færdig bygning. Platformen optimerer både planlægningsfasen, men gør det også muligt for alle parter at samarbejde effektivt og tage del i implementerings- og leveringsfaserne. Frame skaber et overblik over projektets stade, afvigelser og målsætninger for bæredygtighed. Ved at samle overblik og kommunikation på en platform optimeres arbejdstiden og processen kan effektiveres.

 

  • New Aarch – New partnering

New Aarch er beliggende i Aarhus og er den første nybyggede arkitektskole i Danmark, hvor samarbejdsmodellen New Partnering har gjort op med klassiske holdninger og fordomme i byggebranchen og aktivt arbejdet på at ændre kulturen og adfærden i byggebranchen. Idéen bag New Partnering er at bringe alle parters kompetencer i spil og skabe et forum, hvor vidensdeling og samarbejde er i fokus. Der skabes derved et fællesskab, hvor kommunikation og organisering optimeres.
(Arkitektskolen Aarhus, Bygningsstyrelsen, ADEPT, Tri-consult, A. Enggaard A/S, Etos Ingeniører og de involverede underentreprenører og leverandører indstilles for deres samarbejde i New Partnering).

 

  • Enemærke og Petersen: Den Hjælpende Hånd

Den Hjælpende Hånd søger at øge produktiviteten på landets byggepladser ved at motivere håndværksfag til at hjælpe hinanden med kompetence-lette arbejdsopgaver som f.eks. klargøring eller transport af materialer for at lette arbejdsgangene. Ved at benytte Den Hjælpende Hånd kan byggepladser opnå bedre arbejdsmiljø, øget produktivitet, økonomiske besparelser og bedre akkord til håndværkerne samt større indtjening og bedre konkurrenceevne. Ved at reducere spildtid har konceptet en direkte positiv effekt på byggeriets tidsplan da byggetid reduceres og en byggeplads skal opretholdes i kortere tid.

 

  • Per Aarsleff: BIM-Kiosken

Med BIM-Kiosken har håndværkeren mulighed for at finde den relevante information uden stop i arbejdsprocessen. Ved at stille modeller til rådighed, som ikke kun funktionærer og rådgivere har adgang til, kan håndværkerne selv søge og finde information om lige præcis det, der er nødvendigt for at de kan fortsætte deres arbejde. Med dette værktøj er digitaliseringen nået ud til håndværkerne på byggepladsen som medfører bedre kommunikation og samarbejde mellem ledere og håndværkere på projektet, hvilket giver et bedre flow i byggeprocessen.

 

  • Seebuild: Økonomisk bæredygtigt byggeri

Seebuild vil skabe en ramme for bygherrerne og deres ambitioner og mål således at en bestemt kvalitet opnås – uanset om det omhandler arkitektur, bæredygtighed, arbejdsmiljø m.m. Ved bl.a. at anvende digitale værktøjer sørger Seebuild for at et projekt kan overholde pris, tid og ambitionsniveau. Der er fokus på bæredygtighed, samarbejde, involvering og bygherrens vision og økonomi og resulterer i 5-25% mere byggeri for pengene. Således undgås budgetoverskridelser og transaktionsomkostninger reduceres kraftigt.

 

Prisen uddeles til Building Awards d. 28. oktober i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke