Forener styrkerne: Lean Construction-DK og Værdibyg fusionerer

Foreningen Lean Construction-DK besluttede til ekstraordinær generalforsamling d. 24. oktober at slå sig sammen med brancheinitiativet Værdibyg til ét stærkt team, der sammen skal blive ved med at arbejde for byggeriets gode samarbejde og udvikle fælles værdiskabende byggeprocesser.

Samarbejdet mellem de to aktører har længe været tæt, og er nu mundet ud i en fælles beslutning om en fusion. Baggrunden for fusionen er, at de to i store træk deler samme fokus og vision, og derfor vil stå endnu stærkere sammen:

”Vi har i lang tid delt visioner med Værdibyg, og i det seneste år af vores samarbejde er det blevet tydeligt for os, at vores fælles indsats om at optimere byggeriets processer kan styrkes ved at forene vores kompetencer, aktiviteter og netværk” udtaler Jakob Lemming, formand for Lean Construction-DK.

 

Synergi styrker fremtidig strategi


Værdibyg er et brancheinitiativ, der i 2008 blev oprettet af byggeriets brancheforeninger. I initiativets levetid har de på nuværende tidspunkt udgivet 34 vejledninger, som består af gode løsninger, værktøjer og anbefalinger til fælles værdiskabende byggeprocesser, som er til gavn for hele byggeriets værdikæde. Udover at udvikle og formidle værktøjer og vejledninger, vil Værdibyg fremadrettet også søge et tættere samarbejde med byggeriets virksomheder, samt som noget nyt sikre bedre samspil mellem forskning, udviklingsinitiativer og praksis. Her bliver fusionen med Lean Construction-DK en særlig styrke for Værdibyg:

”Lean Construction foreningen har i snart 20 år arbejdet for at ændre branchen og sætte fokus på processerne i byggeriet. Det har betydet, at begrebet Lean Construction i dag er et kendt af rigtig mange aktører i byggebranchen, ligesom foreningen og dens medlemmer er en del af et bredt internationalt netværk med stor gensidig respekt, hvor Danmark i mange år gik forrest i udviklingen. Derfor er fusionen en stor gevinst for Værdibygs fremtidige indsatser” udtaler Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg.

Lean Construction-DK ophører som selvstændig forening, men vil stadig beholde sit navn, og brandet lever videre som et netværk i Værdibyg. En af de store gevinster her bliver i særdeleshed koblingen til Værdibygs stærke kompetencer i at udvikle projekter, der har stor opbakning fra en samlet branche:

”Værdibyg har siden 2008 været et kompetent udviklingsprogram i byggeriet, der har formået at samle hele byggeriets værdikæde om løsninger på en lang række fælles udfordringer. Det er en stor gevinst for Lean Construction-DK at blive en del af det, samtidig med at vores navn stadig bevares” udtaler Jakob Lemming.

 

Fortsat stort fokus på praktikere og netværk


Særligt for de to aktører har været det store fokus på involvering af og samarbejde med praktikere på tværs af byggeriets værdikæde. Hensigten med fusionen er derfor at bevare dette fokus og fremover kunne skabe endnu mere værdi for praktikerne og medlemmerne:

”Vi tror på at fusionen med Værdibyg kan gøre kvaliteten på vores aktiviteter endnu bedre, og at vores medlemmer vil opleve endnu større udbytte og værdi. Fusionen med Værdibyg understøtter i høj grad vores visioner om udvikling af den værdiskabende byggeproces” udtaler Jakob Lemming, og Rolf Simonsen supplerer: ”Samarbejdet om de fælles løsninger er kernen i Værdibyg, og fusionen med Lean Construction-DK vil bl.a. styrke implementeringen af ny viden i byggeriet, så virksomhederne og de enkelte praktikere vil få endnu mere ud af vores aktiviteter”.

Fusionen vil blive en realitet fra årsskiftet, og de nye aktiviteter i regi Lean Construction-DK og Værdibyg vil starte op i foråret 2020.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke