10 år med Værdibyg: Fire skarpe til Lasse Grosbøl

I forbindelse med Værdibygs 10 år i byggebranchen, stiller vi fire skarpe spørgsmål til nogle af branchens skarpeste fagfolk.

Den næste i den varme interviewstol er Lasse Grosbøl, der er sagsarkitekt og projekteringsleder hos JJW Arkitekter. Lasse er i øjeblikket ansvarlig for renoveringen af Søndermarkens 434 boliger. For Lasse er byggeriet specielt interessant, fordi branchen er med til at forme samtidens kulturarv. Desuden elsker han at designe og bygge smukt byggeri.

Hvad er byggeriets største udfordring?

Jeg oplever at jura fylder mere og mere i byggeriet, og det betyder at processer unødigt kompliceres. Det betyder desværre, at der bruges meget tid på aktiviteter, som ikke handler om at tegne og bygge. Byggeriet skal gøres mere simpelt. Det gælder både i processen, men det er også en udfordring at udbudsformerne ofte er komplicerede i en grad, som ikke svarer til opgavens omfang.

Hvor er byggebranchens største potentiale?

Det største potentiale ligger i, at bygherrer gør mere for at indgå i længere strategiske partnerskaber. Ved korte partnerskaber når relationerne ikke at blive tætte nok, inden arbejdet skal gentænkes med nye samarbejdspartnere. Det fører til, at der sub-optimeres i ”samarbejdet”. Man ser løsninger, som giver en snæver fordel til den ene part, men derimod skaber en stor ulempe for en anden. Vi skal undgå, at parter med hver deres dagsorden, trækker i hver sin retning.

Hvordan opfatter du Værdibygs rolle i byggeriets udvikling?

Værdibygs vejledninger er gode til at simplificere emner, som altid har voldt problemer. Værdibyg har desuden hjulpet med at skabe enighed om termer, så hele byggeriet taler samme sprog.

Hvad er din anbefaling til Værdibygs kommende arbejde?

Vejledningerne er generelt gode, så jeg vil anbefale Værdibyg til at fortsætte det gode arbejde.

 

Tak til Lasse Grosbøl for at give sine bud på hvad fremtiden bringer for byggeriet og for Værdibyg.

Læs med næste mandag, d. 17. december, når vi stiller samme spørgsmål til Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke