10 år med Værdibyg: Fire skarpe til Hans Blinkilde

I forbindelse med Værdibygs 10 år i byggebranchen, stiller vi fire skarpe spørgsmål til nogle af branchens skarpeste fagfolk.

Den første i rækken er Hans Blinkilde. Den største motivation for at arbejde i byggeriet er, ifølge Hans, at branchen gør en konkret forskel og tilfører værdi for brugere og samfund. Han har særligt fokus på længerevarende strategiske udviklinger i branchen, på samarbejdsprocesser og på at omsætte nye tendenser til et konkret udbytte.

Hvad er byggeriets største udfordring?

Det er måske relevant at svare med nye spørgsmål; Er vi agile og parate nok til fremtidens byggeri? Tænker vi industrielt nok, altså i forhold til hvor effektive, vi er? Det mener jeg ikke, at vi fokuserer nok på.

Hvor er byggebranchens største potentiale?

For mig at se ligger det største potentiale i samarbejde på tværs af værdikæden. Her findes der dog også store udfordringer, fordi projekter stadigt bliver større og mere komplekse, hvilket stiller store krav til alle involverede. Jeg ser desuden et enormt potentiale i at sikre en bedre sammenhæng mellem design, anlæg og drift, fx i forbindelse med bæredygtighed, men vigtigst, at det vi bygger danner grundlag for en optimal anvendelse.

For at indfri potentialet er vi nødt til at anerkende værdien af kompetencer frem for ensidigt at fokusere på laveste pris. Både fordi det kan udfordre den efterfølgende drift, men også fordi det næsten altid giver anledning til problemer og konflikter i byggeprocessen.  Der kommer bl.a. løbende flere udenlandske virksomheder ind i dansk byggeri, som måske gør tingene på en anden måde. Vi skal her passe på, at vi ikke bliver overhalet indenom, fordi vi ikke fornyer os. Jeg mener, at vi bør tænke mere i strategiske partnerskaber i forhold til både byggeteknisk og processuel udvikling.

Hvordan opfatter du Værdibygs rolle i byggeriets udvikling?

Værdibyg har jo skabt en platform og et netværk på tværs af branchen, hvor byggeriets parter mødes og tager fat på bestemte udfordringer. Værdibygs vejledninger er, for mig at se, et udtryk for branchens ildsjæle, som bidrager til at udvikle byggeriet. Værdibyg har også vist, at byggeproces ikke kun er én ting, men er en nuanceret størrelse, og det afspejler vejledningerne rigtig fint.

Hvad er din anbefaling til Værdibygs kommende arbejde?

Værdibyg skal sikre at den viden, som er samlet, også bliver brugt, og ikke ligger i en skuffe et sted.

Hvis man i højere grad kan få den læring, som ligger i vejledningerne indlagt i digitale processer, i stedet for i bogformat, vil det være nemmere for praktikere at bruge. Det er de færreste, som står på byggepladsen med en kopi af de trykte materialer i hånden.

 

Tak til Hans Blinkilde for at give sine bud på hvad fremtiden bringer for byggeriet og for Værdibyg.

Læs med næste mandag, d. 26. november, når vi stiller de samme spørgsmål til Henrik Lindved Bang, Bygherreforeningen.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke