Workshopforløb om den værdiskabende nedrivningsproces

Værdibyg stiller igen skarpt på den værdiskabende nedrivningsproces med to workshopforløb om samarbejde i nedrivningsprocessen og cirkulær nedrivning.

Nedrivning spiller en central rolle i den cirkulære økonomi i byggeriet, og nedrivning har potentialet til at være et vigtigt og værdiskabende led i en renoveringsproces. Under nedrivningen opstår der et unikt kendskab til den bygning, der skal renoveres – og det er også her, at der er mulighed for at tage gode materialer ud, som efterfølgende kan genbruges.

Alligevel er der stadig en tendens til at nedrivningsprocessen har mindre fokus end de andre processer, og det fører ofte konflikter og udfordringer med sig. Derfor stiller Værdibyg i et nyt workshopforløb endnu engang skarpt på potentialerne i nedrivningsprocessen – denne gang med særligt fokus på samarbejdet i nedrivningsprojekter og den cirkulære nedrivning.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, og resultatet bliver to nye vejledninger til værdiskabende nedrivningsprocesser.

Workshopforløb om samarbejde i nedrivningsprocessen

Samarbejdet mellem de involverede aktører under og i forlængelse af et nedrivningsprojekt opleves ofte som en væsentlig udfordring for den gode nedrivningsproces. Koordinering af grænsefladerne underprioriteres tit – med konflikter og uhensigtsmæssige løsninger til følge. Der er behov for at tydeliggøre nedrivningsprojekters kritiske grænseflader og give anbefalinger til, hvordan det gode samarbejde kan styrkes.

Vi vil bl.a. drøfte og kigge nærmere på:

  • Nedrivningsprojekters kritiske grænseflader
  • Anbefalinger til, hvordan det gode samarbejde kan styrkes
  • Roller og ansvarsfordeling i forhold til afklaring af risici og arbejdsmiljø
  • Samarbejde mellem dem der nedriver – og dem, der efterfølgende renoverer

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre samarbejde i nedrivningsprocesser.

Start den 23. februar, læs mere og tilmeld dig her 

Workshopforløb om cirkulær nedrivning

Cirkulært byggeri er et stort tema i byggeriet. Men der hersker stadig stor usikkerhed om, hvordan man udfører cirkulært byggeri i praksis. Der er brug for større og bredere indsigt i, hvordan den gode nedrivningsproces udføres, så materialer kan recirkuleres på en sund og sikker måde.

Vi vil drøfte og kigge nærmere på en række centrale dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces:

  • Hvordan vurderer man, hvilke materialer der er bedst egnede til genbrug og genanvendelse?
  • CE-mærkning, lovgivning og juridiske udfordringer
  • Hvilke eksempler er der på dilemmaer mellem arbejdsmiljø, økonomi og miljø
  • Hvordan vurderer man, om der er miljømæssigt belæg for en nedrivning?
  • CO2-regnskaber for byggepladsen og byggeriet
  • Spild og affald fra byggepladser

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre cirkulære nedrivningsprocesser.

Opstart den 25. februar, læs mere og tilmeld dig her

Flere nyheder

Værdibyg

I bygge- og anlægsbranchen er nøglen til fremskridt en konkret tilgang til bæredygtighed

/
Så er det blevet den første december og dermed ...
Medlem af Værdibygs styregruppe Lisbeth Fjordvald (Scandi Byg og Konstruktørforeningen.Scandi Byg A/S

Nyt medlem af Værdibygs styregruppe

/
Der er for nylig blevet føjet et nyt medlem ...
Jonathan Grevsen

Se eller gense Morgenskarp om bæredygtighedsledelse

/
Ved Værdibygs seneste Morgenskarpe morgenmøde blev der leveret ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke