De almene renoveringer er oplagte til partnerskaber

Med midler fra Landsbyggefonden skal landets almene boliger renoveres. Erfaringer fra almene boligselskaber viser, at strategiske partnerskaber kan skabe bedre og hurtigere byggeri, og med større sikkerhed for budgetterne. Boligselskaber bør se denne situation som en god anledning til at tænke udover de traditionelle samarbejdsformer, mener Værdibyg.

I sin tale d. 1. maj åbnede statsminister Mette Frederiksen op for, at almene boligselskaber rundt omkring i landet nu kan renovere for 30 milliarder kr. fra 2021-2026. På nuværende tidspunkt ligger der allerede 453 projekter i kø, som i alt løber op i 18,4 milliarder kroner. Boligselskaber med mange projekter bør overveje muligheden for at samle projektporteføljer i et enkelt udbud til et strategisk og længerevarende partnerskab, som har en lang række gevinster for både samarbejde, økonomi, innovation og udnyttelse af ressourcer, mener Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg.

Kan gå direkte til biddet

Strategiske partnerskaber er bygget op om flerårige samarbejder mellem bygherre og et leveranceteam om en samlet og forholdsvis ensartet projektportefølje. Det giver mulighed for, at leveranceteamet kan opbygge en organisation på tværs af involverede virksomheder, og at man undgår at skulle opstarte nye samarbejder op til hvert enkelt projekt.

Boligselskabet fsb har siden 2019 været i et strategisk partnerskab under navnet fsb HJEM, og her har man allerede nu oplevet forskellige fordele:

”En af de store fordele er, at vi kan handle hurtigt. Vi kan gå direkte til biddet uden at skulle ud i forkromede formuleringer og lange udbud. Samtidig kan vi hurtigt afdække behovene ude i afdelingerne og tage beboerne i ed”, fortæller Helene Freiesleben Bjergelund, projektchef i fsb. ”I en tid som nu hvor tingene skal gå hurtigt, er det jo en fordel, at vi har etableret samarbejdet med værktøjer, metoder og ikke mindst relationer som kan understøtte at vi skaber løsninger i høj kvalitet”.

Hun lægger også vægt på, at det strategiske partnerskab understøtter et effektivt samarbejde med eksterne aktører såsom Københavns Kommune og Landsbyggefonden, ved netop at have en ensartet formidling på tværs af byggesagerne, samtidig med at være en løftestang for bæredygtig udvikling og bedre kvalitet.

Også boligselskabet KAB har gjort sig erfaringer med samarbejdsformen under partnerskabet kaldet Byggepartnerskab &os.

Stor interesse blandt praktikere

Strategiske partnerskaber er blevet mere og mere udbredt i de seneste år, og interessen for samarbejdsformen er stor. Det oplevede Værdibyg og REBUS, da de i september 2019 startede et workshopforløb op, som til efteråret 2020 munder ud i to vejledninger – en om de tidlige overvejelser, forberedelse, udbud og kontraktindgåelse, og en om etableringen og opstart af partnerskabet samt det løbende samarbejde og gennemførelse af projekter.

”Vi har mærket en stor interesse for projektet over hele linjen. Strategiske partnerskaber er et forholdsvist nyt område, og for at alle parter kan opnå de fulde gevinster ved det, er der behov for vidensdeling på tværs af branchen og nogle gode anbefalinger på området” siger Rolf Simonsen. ”I vores projektgruppe har vi både bygherrer, rådgivere og udførende, og mange af dem har erfaringer med samarbejdsformen fra deres egen organisation”.


Kræver forberedelse og tilpasning

Selvom der er mange gevinster ved strategiske samarbejder, er der også vigtige forudsætninger som bør være til stede for at samarbejdet kan forankres og give mening for alle parter. Et af de væsentlige nedslagspunkter er bl.a., at virksomhederne, der overvejer at indgå i partnerskabet, skal gøre sig klart hvad de vil opnå med denne form for samarbejde, og om de er parate og har de rette værdier og kompetencer:

”Strategiske partnerskaber er i høj grad baseret på værdier, og det er nyt for mange virksomheder i byggeriet. Derfor er der en række overvejelser, som særligt bygherren bør gøre sig, for at de mange gevinster ved samarbejdsformen kan blive indfriet. Hvad ønsker man at opnå ved samarbejdsformen, og hvilke forandringer i egen organisation er man villige til at gennemføre? Er der ledelsesmæssig opbakning, og har man i organisationen ressourcerne til at implementere forandringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som vores kommende vejledninger vil dykke ned i” fortæller Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg.

Vejledningerne forventes at blive lanceret til efteråret 2020, og er støttet af midler fra Realdania.

 

For mere information, kontakt:

Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg. Email: rs@vaerdibyg.dk . Tlf.: 2244 1240

 

 

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke