Brugervenlige kontrakter, visualisering af AB18/ABR18

For at understøtte forståelsen og implementeringen af det nye AB18/ABR18, har vi udarbejdet visualiseringer af ni udvalgte bestemmelser.

Kontraktvisualiseringer hjælper på forståelsen og øger brugervenligheden

Når virksomheder aktivt anvender visualiseringer, giver de et bedre indtryk hos deres samarbejdspartnere, de opleves som mere ærlige og kvalitetsorientererede. Samarbejdspartnerne oplever tydeliggørelsen af kontrakterne som en oprigtig interesse i at samarbejde. Visualiseringer kan altså understøtte det gode samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører ved at sikre en bedre indgang til samarbejdet og en mere effektiv udførelse.

På denne side har vi samlet ni eksempler på visualiseringer af AB18 og ABR18, de har til formål at understøtte forståelsen og implementeringen af det nye aftalesæt.  Visualiseringerne kan med fordel bruges som tillæg til kontrakter, som bilag i byggesagsbeskrivelsen eller måske som plakat på projektkontoret.

De kan gratis downloades som både png og pdf, så du kan sætte dem ind i dine egne dokumenter.

TVISTELØSNINNGSTRAPPEN

Visualiseringen giver overblik over tvisteløsningstrappen og forståelse for forløbet for tvisteløsning, ift. AB18 §§ 64, 65, 68 & 69 og ABR18 §§ 59, 60, 62 & 63.

Hent som png eller som pdf

PROJEKTGENNEMGANG

Visualiseringen illustrerer de forskellige skridt i forbindelse med en projektgennemgang og giver overblik ved at samle bestemmelsens indhold i faser. Visualiseringen dækker over AB18 § 19.

Hent som png eller som pdf

AFHJÆLPNING

Visualiseringen fremhæver arbejdsgangene ift. afhjælpningsgennemgang og fokuserer på både forløb samt parternes roller og ansvar i processen. Dette refererer til AB18 §§ 48, 50 & 51.

Hent som png eller som pdf

HURTIG AFGØRELSE

Visualiseringen viser processen i en sag med hurtig afgørelse og kan fungere som tjekliste for de involverede, så man altid ved, hvor man er i forløbet og hvad der er næste skridt i forløbet. Dette refererer til AB18 § 68 og ABR18 § 62.

Hent som png eller som pdf

ÆNDRINGER

Visualiseringen illustrerer arbejdsgangene ift. hindringer, anvisninger og ændringer i et projekt og kan bruges som en fælles referenceramme for parterne ift. roller og opgaver i processen. Dette refererer AB18 §§ 22, 23, 25 & 26.

Hent som png eller som pdf

PROJEKTERINGSLEDELSE

Visualiseringen viser snitfladerne, når både entreprenør og rådgiver projekterer, og med projekteringslederen er bindeleddet. Visualiseringen er til inspiration, og kan med fordel tilpasses specifikke aftaler. Grundlaget for visualiseringen er AB18 § 17 og ABR18 §§ 14, 16 & 23.

Hent som png eller som pdf

MEDIATION

Visualiseringen viser processen ved mediation og kan fungere som tjekliste for forløbet, så det altid er tydeligt, hvor man er i forløbet, og hvad der sker som det næste. Dette refererer til AB18 § 65 og ABR18 § 60. Processen er den samme for mægling, da procedurerne er de samme – metoderne er dog forskellige.

Hent som png eller som pdf

YDELSESPLAN I DISPOSITIONSFASEN

Eksempel på en ydelsesplan, som omtales i ABR § 12. Illustrationen giver et overblik, men skal suppleres af en projektspecifik ydelsesbeskrivelse med udgangspunkt i YBL18. Eksemplet her illustrer én fase, og der skal iht. ABR laves en ydelsesplan for alle faser. Eksemplet belyser mødestruktur og aktører, samt hvem der overordnet arbejder med hvilke delydelser i fasen.

Hent som png eller som pdf

YDELSESPLAN I UDFØRELSESFASEN

Eksempel på en ydelsesplan, som omtales i ABR § 12. Illustrationen giver et overblik, men skal suppleres af en projektspecifik ydelsesbeskrivelse med udgangspunkt i YBL18. Eksemplet her illustrer én fase, og der skal iht. ABR laves en ydelsesplan for alle faser. Eksemplet belyser mødestruktur og aktører, samt hvem der overordnet arbejder med hvilke delydelser i fasen.

Hent som png eller som pdf

Brugervenlige kontrakter

Visualiseringerne er en del af vejledningen Brugervenlige kontrakter. Vejledningen fokuserer på at gøre kontrakter brugervenlige og værdiskabende for alle parter gennem anbefalinger og eksempler på, hvordan kontrakter kan forenkles og understøttes af visualiseringer.

Vejledninger

Værdibyg vejledning
Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Click here to add your own text

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke