Target Value Delivery

TVD er en proces til indstilling og styring af projektmål, der leverer værdi til interessenter inden for deres begrænsninger f.eks. tid, omkostninger, placering osv.