Fælles fodslag på Falkonér

Frederiksbergs ikoniske Falkonér Center trængte til gennemgribende renovering, men ejeren – ATP Ejendomme – havde brug for et overblik over omfanget og hvordan opgaven skulle løses.
Opgaven blev derfor udbudt i et samarbejde, der kunne bringe entreprenøren tidligt med i spil – og bygherren valgte at flytte ind på stedet sammen med de valgte samarbejdspartnere for i fællesskab at finde løsninger, prissætte og afdække risici. Det blev grundlaget for en vellykket renoveringsproces.