Opfølgning på projekt- og procesoptimering ved renoveringen af Korngården

Det er blevet november 2018, og renoveringen af Korngården er afsluttet.