Opfølgning på projekt- og procesoptimering ved renoveringen af Korngården

Det er blevet november 2018, og renoveringen af Korngården er afsluttet.

Hvad der siden skete

Det er blevet november 2018, og renoveringen af Korngården er afsluttet. Beboerne er tilbage i deres lejligheder, og hverdagen er så småt ved at indfinde sig. For partner i DOMINIA Jesper Ring er renoveringen af Korngården et af de projekter, han kigger tilbage på med stolthed. For stort set alt er faldet i hak i projektet, hvor det er lykkedes at udbedre alle byggeskader, skabe moderne tidssvarende lejligheder, reducere energiforbruget med 60% og tilmed skabe en bebyggelse, der fungerer bedre socialt end før.

Det har været en virkelig god proces. Bygherren prioriterede at bruge ekstraordinære kræfter tidligt for at procesoptimere projektet, og det har styrket sammenhængskraften i teamet. Vi har haft et godt tværfagligt samarbejde mellem rådgivere, bygherre og entreprenør, hvor vi allerede tidligt i forløbet aftalte, at vi godt måtte spille ind på hinandens fagområder. Det betød, at vi kunne få nogle virkelig gode løsninger frem i lyset – særligt på det bæredygtige område, siger Jesper Ring.

Optimering på karnapper

Bygherren afsatte to millioner kroner til at få entreprenøren med ind over projekteringen i perioden frem til Skema B var vedtaget. Tiden blev brugt på at optimere særlige knudepunkter, hvor rådgiverne vurderede, det ville være godt at få entreprenørens ekspertise på bordet.

Karnapperne var et af de knudepunkter, som vi valgte ud til fælles projektering. Vores tidsplan viste, at produktionen af karnapperne skulle hurtigt ud over rampen, hvis vi skulle holde takten i projektet. Entreprenøren Enemærke og Petersen havde deres egne produktionsfaciliteter, så de stod for leverancen i stedet for en leverandør udefra. Det var godt for processen, fordi de kunne drive leverancen fremad. Det var også godt for projektets overordnede økonomi, lyder skudsmålet fra Jesper Ring.

Entreprenøren tilrettelægger selv sit arbejdsflow

Inddragelse af entreprenør godt for processen

Inddragelsen af entreprenøren i designet af karnapperne betød, at der blev fundet en løsning, der både opfyldte rådgivernes krav og entreprenørens ønsker. Efter en række skitser og møder i produktionshallen blev der opført en mock up. De sidste justeringer blev foretaget, og entreprenøren var klar til at producere karnapperne. Entreprenøren blev også gjort ansvarlig for optimering af logistikken på byggepladsen og den endelige tidsplan, som blev revideret efter anbefaling fra entreprenøren.

Vi valgte at overdrage planen til entreprenøren, som gennemanalyserede den

Da vi udbød projektet, havde vi en relativt detaljeret tidsplan. I en traditionel proces ville den være endelig. Men vi valgte at overdrage planen til entreprenøren, som gennemanalyserede den i forhold til ferie og arbejdsformer. Han kom frem til, at der skulle ca. et ekstra halvt år på byggetiden. Herefter gik vi i dialog om en optimering af tidsplanen og fik skåret det halve år af igen, så vi kunne få projektet på skinner, siger Jesper Ring.

Bedre arbejdsflow

Udefra kan sådan en proces virke som dobbeltarbejde, fordi der blev brugt kræfter på at lægge en tidsplan i flere omgange. Men for Jesper Ring giver processen mening, fordi entreprenøren kunne tilrettelægge sit arbejdsflow bedst muligt.

Bedre samarbejde og billigere projekt

Dybest set får du et meget bedre samarbejde undervejs, når du inddrager entreprenøren i planlægningen. Projektet bliver nok også lidt billigere og i en højere standard end ellers, fordi entreprenøren får lov til at tilrettelægge arbejdsprocesserne så optimalt som muligt, siger han.

Udvælg interessepunkter

Men generelt giver projektoptimering flere arbejdsgange, så derfor skal der ikke optimeres på hele projektet, mener Jesper Ring. Han foreslår i stedet for, at rådgiveren vælger nogle interessepunkter ud, hvor det giver mening at få entreprenøren tidligt på banen:

Du kan optimere og skabe en bedre proces ved at inddrage entreprenøren tidligt i forløbet

Sørg for at udvælge de punkter hvor det giver mest gevinst at få entreprenøren med ind over. Det er typisk på de områder, hvor entreprenøren ved mere om udførelsen end rådgiverne. Her kan du optimere og skabe en bedre proces ved at inddrage entreprenøren tidligt i forløbet. Det kan i sidste ende skabe en bedre økonomi på hele projektet. Men lad være med at tage hele projektet op til revision. Det bliver for tungt og tidskrævende, og så er overvejelser om andre entrepriseformer end hovedentreprise mere relevante.

Udvælg interessepunkter ud, hvor det giver mening at få entreprenøren tidligt på banen

Renoveringen af Korngården har fået flere udmærkelser. Således fik renoveringen Bygningsprisen 2018 i Ballerup og var med i opløbet til Renoverprisen.

Fakta om renoveringen af Korngården

Renoveringen af den almene boligafdeling Korngården vil gennemgribende modernisere bebyggelsen og dens 248 etageboliger, fordelt på fire blokke.

Nye, højisolerede facader skal eliminere et udbredt problem med skimmelsvampe og bidrage til en bedre energiøkonomi. Beboerne vil få nye køkkener og baderum, og boligernes tekniske installationer renoveres eller fornyes. Det samlede budget er 285 mio. kr.

Renoveringen udføres fra primo 2015 til primo 2017. Beboerne genhuses opgangsvis mens renoveringen pågår.

Bygherre: Ballerup Almennyttige Boligselskab ved DAB.

Totalrådgiver: Dominia med Domus  som arkitekter.

Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen.

Billeder af Korngården: Domus Arkitekter

Relaterede cases

Vejledninger

Værdibyg vejledning
Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Værdibyg er et samarbejde mellem: