Last Planner System – bedre kendt som LPS

LPS blev oprettet i 1991 som svar på en opdagelse: At procentdelen af den planlagte opgave på ugentligt niveau ikke var bedre end 70% og ofte meget dårligere – både i design og konstruktion.