Data er din bedste ven

Jo mere du ved om bygningen, når du påbegynder en renovering, jo færre overraskelser kommer der undervejs, og des mere værdi og forbedring kan du skabe. Derfor anbefaler renoveringsarkitekt Thomas Brogren, at du skaber plads i budgettet til at bruge digitale værktøjer til at indsamle data.

Forstå bygningen

Renovering adskiller sig fra nybyggeri ved, at du arbejder med en eksisterende bygning. Det betyder, at der allerede er en bygningsfysik, et flow af mennesker gennem bygningen og en økonomi at tage hensyn til. Jo mere du ved om bygningen på forhånd, jo bedre rustet er du til at håndtere de udfordringer, der opstår undervejs i renoveringsprocessen.

De digitale værktøjer giver os utrolige muligheder for at forstå bygningen

De digitale værktøjer giver os utrolige muligheder for at forstå bygningen. Hvor vi før arbejdede med skøn og forudsætninger i vores foranalyse, så kan vi nu indhente data om bygningen og dens brugere. Det giver os meget bedre forudsætninger for at træffe de bedste valg i renoveringsprocessen, siger arkitekt Thomas Waras Brogren.

Læs mere i vejledningen

Gode råd til renoveringsprocessen

Undgå at bruge unødige ressourcer og fokuser
på data, som er kritisk for projektets succes

Prioriter dine data

Der findes mange forskellige redskaber, der kan give dig et overblik over bygningens bestanddele. En digital opmåling i 3D giver mulighed for at forstå bygningens skævheder og byggesjusk i opførelsen. En fuld 3D-modellering af bygningen kan dog være en dyr affære. Hvis du har et begrænset budget, kan det derfor være en idé at prioritere og indsamle de data, der er kritiske for dit projekt. På den måde undgår du at bruge en stor del af budgettet på dyr modellering.

Lav en grovopmåling af huset og gå så ned i de detaljer

Du skal ikke købe en masse, du ikke har brug for. Lav en grovopmåling af huset og gå så ned i de detaljer, hvor du skal foretage store forandringer fx ændre gulvet eller lignende, der kræver store indgreb i bygningsfysikken. Her kan dataene hjælpe dig med at forstå bygningens geometri helt ned til det enkelte hjørne, siger Thomas Waras Brogren.

Termografisk analyse

I flere renoveringer er der et stort ønske om at få et lavere energiforbrug for at mindske CO2 forbruget og spare på varmeregningen. Her kan det være en fordel at foretage en termografisk analyse af bygningen for at finde bygningens utætheder.

I flere renoveringer er der et stort ønske om at få et lavere energiforbrug for at mindske CO2 forbruget og spare på varmeregningen

I mange bygninger er utætheder et større problem end den generelle isolering af bygningen. Termografik gør det muligt at identificere de punkter og gøre noget ved dem. På samme måde kan du analysere indeklimaet med en klimalogger og se, om temperaturen svinger fra den ene side af bygningen til den anden. Det gør det muligt at spotte problemer, som du ikke kan læse ud fra tegningerne, siger Thomas Brogren.

En termografisk analyse af bygningen kan give
værdifuld input til at spare på varmeregningen

»Der er ingen tvivl om, at digitalisering kommer til at løfte hele branchen«

Data viser sammenhænge

Dataindsamling kan også være nyttig til at bestemme, hvor meget enkelte rum bruges. Står nogle rum næsten tomme hen det meste dagen, kan du fx nedprioritere indeklimaindsatsen eller belysningen i de rum og i stedet fokusere på de steder, der bruges af mange. Dataindsamling kan også vise det modsatte – at rummene bliver brugt mere, end du troede.

Data giver dig mulighed for at indsamle værdifuld viden

I en skolerenovering vil du have fokus på at få godt dagslys i dagtimerne, hvor der er undervisning. Men hvad hvis de samme lokaler bruges om aftenen til af lokalsamfundet? Så skal lyset kunne noget andet. På samme måde kan flere mennesker i rummene betyde, at der kommer mere fugt, som du skal tage højde for i designet af indeklimasystemet. Det kan være, at du må droppe at arbejde med natkøling. Ultimativt kan det være, at du skal bygge med materialer med nogle helt andre belastningsklasser, fordi der er flere mennesker i bygningen, end du regnede med. Data giver dig mulighed for at indsamle værdifuld viden, siger Thomas Brogren.

Thomas Brogren har renoveret flere togstationer. Her har flowanalyser været med til at vise, hvordan passagererne bevæger sig til og fra toget. En sådan analyse kan være med til at vise, hvilken trappe der skal have særlig opmærksomhed og udvides.

I stedet for at skønne og stille forudsætninger op, når vi begynder et renoveringsprojekt, får vi et konkret datagrundlag at træffe beslutninger ud fra

Vi har endnu ikke set det fulde udbytte af digitalisering. Der er ingen tvivl om, at digitalisering kommer til at løfte hele branchen. I stedet for at skønne og stille forudsætninger op, når vi begynder et renoveringsprojekt, får vi et konkret datagrundlag at træffe beslutninger ud fra. Vi får mulighed for at se virkeligheden i al sin kompleksitet. Vi bliver så meget klogere, slutter Thomas Brogren.

Renoveringsarkitekt Thomas Brogren

Relaterede cases

Vejledninger

Værdibyg vejledning
Udbud af rådgivnignsydelser Værdibyg vejledning

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke