Byggeriet: Vi vil have flere midler til forskning i styring og ledelse

På baggrund af ny rapport efterlyser byggeriets brancheorganisationer mere forskning og uddannelse i, hvordan man styrer og leder byggeriets ofte komplicerede processer på de videregående uddannelser. De mener, at der tilføres flere forskningsmidler, og at der skal oprettes et nationalt forskningscenter. I dag onsdag den 26. september, samles byggebranchen og forskningsverdenen til en større konference om emnet

Byggeriet er Danmarks fjerdestørste branche med en omsætning på 260 mia. og bygninger, der udgør ca. 70 pct af den danske nationalformue. Men der forskes alt for lidt i, hvordan man bedst leder og styrer byggeriets svære processer, viser en ny rapport fra brancheinitiativet Værdibyg. Det koster både produktivitet og konkurrenceevne. Men det koster også i forhold til at sikre den grønne omstilling i branchen. Derfor foreslår en lang række brancheorganisationer i byggeriet nu, at der etableres et nationalt forskningscenter på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der skal skabe et bedre samarbejde på tværs af forskere, virksomheder og universiteter. Bag anbefalingen stå Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen samt BAT Kartellet.

Byggeriet bliver konstant udfordret af nye teknologier, nye regler og rammebetingelser, digitale løsninger, og nye samarbejdsformer. Samtidig er der en stigende forventning til, at byggeriet leverer ny innovation, der f.eks. kan understøtte samfundets grønne omstilling. Men hvis de mange nye tiltag og forandringer skal kunne indarbejdes succesfuldt i byggeriets komplekse setup, er man nødt til at forstå og forholde sig mere til byggeriets processer, organisering, faser, og grænseflader, og samspil mellem forskellige aktører, lyder det fra en samlet branche.

Mangler forskning i processer

Imidlertid viser en ny rapport, at der bliver forsket markant mindre i de organisatoriske og styringsmæssige elementer, sammenlignet med f. eks tekniske områder som byggeteknik, indeklima eller arkitektur. Og det er stort problem, hvis byggeriet skal kunne leve op til sin afgørende rolle som samfundsaktør, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri:
”Byggebranchen har et kæmpe potentiale i forhold til at løfte nogle af samfundets store dagsordener. Men for at det sker skal man forstå byggeriets natur. Mange af vores processer er de samme som for 20 år siden, men udfordringerne er nye og kræver, at byggeprocesserne forandres. Her har forskningen og uddannelserne en helt central rolle i at opbygge og udbrede viden om organisering og ledelse af byggeri”.
Rolf Simonsen, der er programdirektør i Værdibyg, som står bag rapporten uddyber:
”Byggeriets processer er rygraden i byggeriet. Hvis nye innovationer inden for f.eks. bæredygtighed eller digitalisering skal gøre en forskel, er de nødt til at forholde sig til, hvordan byggeriet er organiseret, dets faser og grænseflader, og samspillet mellem de forskellige aktører. Derfor et det bekymrende at se, hvor forsvindende lidt der forskes og undervises i byggeriets processer, når det er en betydelig del af fundamentet for byggeriets udvikling”.

Nationalt forskningscenter

Rapporten viser også, at de få forskere, der beskæftiger sig med byggeriets processer, er spredt ud over hele landet, og derfor ikke udgør reelle forskningsmiljøer. Der sidder få personer med denne faglighed på hhv. DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og det er sporadisk, hvor meget der undervises i emnet.
Derfor foreslår Michael H. Nielsen på vegne af byggeriets brancheorganisationer, at der skal opbygges et nationalt netværk på tværs af forskere, universiteter, og virksomheder:
”Byggeriet udgør en stor sektor i det danske erhvervsliv, og en stor del af omsætningen ligger i komplicerede byggeprojekter med mange aktører. Samtidig ser vi at alt for mange byggeprojekter kører skævt, og virksomhederne savner kompetencer i ledelse, proces, og samarbejde. Rapporten viser, at det er et underbelyst emne i både forskning og uddannelse. Samtidig skal samarbejdet mellem universiteter og virksomheder også styrkes, så projekterne får glæde af universiteternes viden. Et nationalt, tværgående forskningscenter kan skabe et samspil mellem forskere, universiteter og byggeriets virksomheder, og det er en forudsætning for at kunne udvikle byggeriet”.

 

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra Realdania. Resultater og anbefalinger gives på baggrund af kvalitative interviews og en workshop med repræsentanter fra universiteter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i byggeriet samt en kvantitativ kortlægning af forsknings- og uddannelsessituationen indenfor byggeriets processer gennemført af DAMVAD Analytics. Analyserne er suppleret af desk research af universiteternes organisering og forskere.
Rapporten kan hentes på Værdibygs hjemmeside. Værdibyg lægger desuden op til en debat om emnet den 26. august ved en konference i BLOX i København.

Find rapporten her

Om Værdibyg

Værdibyg er et brancheinitiativ, der arbejder for at videreudvikle byggeriets processer. Værdibyg udvikler vejledninger i samspil med branchens praktikere og, sætter løbende fokus på aktuelle problemstillinger i byggeriet. Bag Værdibyg står seks af landets stærkeste brancheorganisationer: Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne, BAT-Kartellet.

 

For mere information, kontakt: 

Rolf Simonsnen, programdirektør i Værdibyg. Tlf: +45 3347 6671. Mobil: +45 2244 1240. Mail: rs@vaerdibyg.dk

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Tlf. direkte: +45 7216 0175. Mobil: +45 2028 5264. Mail. mhn@danskbyggeri.dk

 

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke