Bæredygtighed kræver byggeproces 2.0

Værdibyg skyder nu et nyt stort projekt i gang under overskriften ”Den bæredygtige byggeproces”. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond, og målet er at ruste byggeriets aktører og virksomheder til at bygge mere bæredygtigt. Det kræver en styrkelse af processerne og samspillet mellem byggeriets aktører, som skal inddrages i projektet.

Siden udgivelsen af publikationen ”Perspektiver på den bæredygtige byggeproces”, har Værdibyg arbejdet på at iværksætte et nyt stort projekt om den bæredygtige byggeproces. Nu er der med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond skabt økonomisk grundlag for, at projektet sættes i gang.

Hvor publikationen søgte at besvare spørgsmålet: ”hvorfor er det så svært at bygge bæredygtigt?” og fokuserede på de udfordringer og barrierer, der står i vejen for det bæredygtige byggeri, skal der i det nye projekt findes løsninger.

Fra ambition til handling

”Vi glæder os til at komme i gang med projektet og involvere praktikere fra alle dele af branchen i udviklingen af det nye projekt. Vi skal samle konkret viden, erfaringer og cases fra byggeriet og formidle det tilbage til branchen igennem vejledninger, artikler, temamøder mm. I projektet udvikler vi konkrete anvisninger til, hvordan byggeprocessen tilrettelægges og gennemføres, så de ambitiøse strategier for bæredygtigt byggeri kan føres ud i livet”, udtaler Stephan Sander, senior projektleder i Værdibyg.

Stephan Sander bakkes op af Værdibygs projektchef Nina Koch-Ørvad:

”Vi vil gerne fokusere på, hvad man kan gøre her og nu for at bygge mere bæredygtigt. Projektet skal gøre byggeriets aktører og virksomheder i stand til at komme fra ambition til handling. Det skal ske ved, at vi styrker de processer og det samspil mellem byggeriets aktører, der er nødvendigt for at udføre bæredygtigt byggeri”, fortæller Nina Koch-Ørvad.

Byggeproces 2.0

Ifølge Nina Koch-Ørvad er det afgørende for at lykkes med bæredygtigt byggeri, at bæredygtighed bliver forankret som en central strategisk målsætning i projekterne. Men hun understreger, at når vi gør bæredygtighed til en primær parameter i byggeriet, stiller vi også nye krav til byggeriets parter.

”Hvis vi gerne vil udnytte potentialerne ved nye bæredygtige produkter, beregningsmetoder og certificeringsordninger, skal vi udvikle og implementere en ny ”bæredygtig byggeproces”, der skaber plads til at sætte disse ting bedre i spil. Vi skal samarbejde på nye måder, inddrage nye kompetencer, byde opgaver ud på nye måder. Vi skal simpelthen have en have byggeproces 2.0, og den skal hele branchen være med til at udvikle”, erklærer Nina Koch-Ørvad.

Om projektet

Projektet startes op allerede i efteråret og arbejder inden for fire hovedtemaer:

  • Klare strategier for bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter
  • Tæt og tidligt samarbejde om bæredygtighed
  • Klare krav til bæredygtighed i udbud, aftaler og kontrakter
  • Ressourcer og ledelse med fokus på bæredygtighed

Projektet baserer sig på vidensindsamling og ekspertinterviews, undersøgelse af fyrtårnsprojekter, afprøvning i praksis og workshops med praktikere fra branchen med fokus på udfordringer og erfaringer med at bygge bæredygtigt. Resultatet bliver gode råd og anbefalinger, som i projektperioden løbende udkommer i form af vejledninger og understøttes af en række formidlings- og udbredelsesaktiviteter, der skal skabe synlighed, implementering og effekt i branchen.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke