Blogindlæg: Når hjemmet bliver til en arbejdsplads

Corona har knyttet os til vores hjem på nye måder, og bl.a. derfor bliver det særligt vigtigt at have fokus på en god dialog gennem hele byggeprocessen med de beboere, der på forskellige måder bliver påvirkede, når de 72.000 almene boliger frem mod 2026 skal renoveres.

Med den nye boligaftale, der netop er indgået, skal der frem mod 2026 bruges ca. 30 mia. kr. af Landsbyggefondens midler til renovering af almene boliger. Det vil betyde, at 150.000 almene lejere i 72.000 almene boliger vil blive berørt. For mange vil det være en renovering, som de har set frem til længe, men for andre kan det også komme til at føles som en lang og stressende proces, som de ikke selv har kontrol over. Da mange af renoveringsprojekterne er klar og har ligget i kø hos Landsbyggefonden i en årrække, betyder det også, at der inden længe kan stå håndværkere i lejernes boliger.

Hjemmet har fået ny betydning

Det kan opleves grænseoverskridende, når ens hjem bliver til en arbejdsplads for fremmede, men i en tid hvor hjemme på grund af corona også har været rammen om hele vores dagligdag, fra arbejdsplads til fritidsaktivitet, kan man forestille sig, at det for nogle vil opleves som endnu mere grænseoverskridende at invitere andre ind, uanset om man er særligt sårbar eller ej.

I sådan en situation er det som alment boligselskab vigtigere end nogensinde at have en god dialog med sine beboere, og at have en konkret køreplan for, hvordan beboerne skal håndteres undervejs i byggeprocessen. Og uanset om der er corona i omløb eller ej, er det vigtigt med tydelig kommunikation og dialog med de beboere, der bliver påvirkede af renoveringen.

Et kickoff møde kan skabe tillid

Men det er ikke kun kommunikationen fra bygherre til og med beboerne, der er vigtig. Lige så vigtigt er kommunikationen mellem beboeren og de håndværkere, der kommer til at få deres daglige gang i beboernes hjem. Også for håndværkerne har corona skabt en ny realitet, da det at træde ind i en beboers hjem i sig selv været forbundet med en risiko i forhold til smitte.

Dette kræver naturligvis nogle helt særlige retningslinjer og arbejdsgange, som entreprenøren og bygherren skal tage hånd om. Et godt sted at starte kan være at afholde et kick-off møde med beboerne, hvor bygherren introducerer de forskellige håndværkergrupper, der skal arbejde i deres hjem, så beboerne er forberedte på hvilke og hvor mange håndværkere de skal forvente at få besøg af, og hvor længe. Hvis muligt, vil det naturligvis være en god ide at de håndværkere, der skal arbejde i boligerne, kan deltage, så parterne kan møde hinanden ansigt til ansigt. Her kan de kan få udtrykt bekymringer og forventninger, som kan være med til at skabe gensidig respekt og i sidste ende være med til at minimere risikoen for konflikter og forsinkelser.

Brug en beboerkoordinator

Overordnet bør planlægningen af arbejdsgangene i høj grad involvere en tæt dialog med bygherre og evt. en beboerkoordinator, så beboernes situation får en central rolle i planlægningen af byggearbejdet.

Det gode møde mellem håndværkerne og beboerne ligger derfor et sted imellem tydelige arbejdsgange og gensidig respekt og forståelse for hinandens behov og handlemuligheder. Det kræver et stort arbejde af alle parter, og det er ikke er noget som blot opstår på magisk vis, når først byggesagen ruller og håndværkerne banker på døren. Derfor bør beboerkoordinering måske nu i særlig grad tænkes som en del af byggeprocessen, og i langt flere byggesager end tidligere.

Savner du inspiration til håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter, kan du få en masse gode råd til beboerinddragelse og kommunikation i Værdibygs vejledning ”Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter” og en række af Værdibygs andre vejledninger om renovering.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke