Krig, Corona og klimakrise styrker business casen for renovering

Vi befinder os i øjeblikket i en situation, hvor bl.a. krigen i Ukraine og Corona-epidemien har medført voldsomme prisstigninger og mangel på byggematerialer. Det bevirker, at business-casen for renovering er bedre end nogensinde.

Der er aktuelt en debat i gang om det ansvarlige i at rive 4.000 almene boliger ned og bygge nye i de samme områder, sådan som det er aftalt i forbindelse med Boligaftalen og i forlængelse af Folketingets parallelsamfundslovgivning. Blandt andet har tegnestuen Vandkunsten i forbindelse med nedrivningen af dele af Gellerupplanen lavet LCA-beregninger, der viser, at nedrivning i værste fald – ved brug af nutidens gængse byggematerialer, beton og tegl – er cirka 300 procent mere klimabelastende end ved en renovering.

”Disse sager er blevet politiske kamppladser, og der kan være tungtvejende grunde til at vælge nedrivning og nybyg frem for renovering. Men set i et rent ressourceperspektiv, er renovering oftest både billigere og meget mindre CO2-belastende end nybyggeri”, fortæller programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen og henviser til rapporten Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg, som blev udarbejdet af Rambøll for partnerskabet Renovering på Dagsordenen i 2020.

Bedre business-case for renovering

Vi befinder os i øjeblikket i en situation, hvor bl.a. krigen i Ukraine og Corona-epidemien har medført voldsomme prisstigninger og mangel på byggematerialer. Det bevirker, at business-casen for renovering er bedre end nogensinde. Desuden er der inden for de sidste år blevet stillet flere krav til nedrivningsprocessen og håndteringen af de nedtagne materialer, som vil gøre totalnedrivninger dyrere og mere ressourcekrævende.

” Der er et stigende fokus på nedrivning og håndtering af de nedtagne materialer bl.a. med regeringens Strategi for cirkulær økonomi fra 2018”, udtaler projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad, som har været projektleder på en række vejledninger om nedrivningsprocessen og cirkulært byggeri, ”det er en udvikling, som kun vil blive forstærket i de kommende år. Der er forslag om stille krav til en nedrivningsplan, en miljø- og ressourcekoordinator samt uddannelse og certificering af virksomheder, der udfører nedrivning. Det vil kræve uddannelse af de rådgivere og medarbejdere, som pt. står for miljøvurderingen, og det kan gøre det dyrere for bygherren at rive ned”.

Renovering er komplekst

Dog er det værd at holde sig for øje, at byggeprocessen er langt mere kompleks, når man renoverer, end når man bygger nyt, fortæller Rolf Simonsen, som har deltaget i udarbejdelsen af en lang række af Værdibygs vejledninger om renovering.

”Renoveringsprojekter indebærer nogle andre udfordringer end nybyggeri. Der er fx ofte brugere – beboere, elever, patienter mfl. – at tage hensyn til både før, under og efter renoveringen. Det kan være krævende processer at håndtere. Renoveringsprojekter er desuden forbundet med større usikkerheder og risici end nybyggeri. Hvad sker der, når du åbner tagkonstruktionen? Er der hussvamp? Det har betydning for både tid og økonomi i projektet”, udtaler Rolf Simonsen.

Hjælp at hente i Værdibygs vejledninger

Heldigvis er der hjælp at hente i Værdibygs mange vejledninger om renoveringer – lige fra udviklingen af strategi til håndteringen af brugere.

Du finder vejledningerne her. Desuden har vi samlet syv gode råd til renoveringsprocessen her.

Hvis du i stedet vil rive ned, hvilket selvfølgelig kan være nødvendigt ved byggeri, hvor byggematerialerne er fyldt med PCB og asbest, eller når andre forhold og hensyn vejer tungere end det rene miljøhensyn, kan du finde råd og anbefalinger i vores vejledninger om nedrivningsprocessen.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke