Projektgennemgang er nu blevet en obligatorisk aktivitet for alle parter, der indgår i byggeprojekter på AB18- og ABR18-vilkår. Projektgennemgangen har til formål at afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder eller uklarheder tidligt i projektet, som ellers kan have økonomiske eller tidsmæssige indvirkninger på byggeriet. Ved at entreprenøren deltager i en tidlig projektgennemgang, skabes der både en fælles forståelse af projektet og dets grænseflader, men entreprenøren kan også være med til at afdække risici samt uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet, som bygherren eller rådgiverne således har mulighed for at indarbejde tidligt i processen. Projektgennemgangen kan derfor være med til at styrke samarbejdet mellem byggesagens parter og dermed at sikre en bedre og mere effektiv byggeproces. Men hvordan skaber vi bedst rammerne og dialogen for en effektiv og værdiskabende projektgennemgang for alle parter?

Med afsæt i det spørgsmål, skal vi i workshopforløbet, der strækker sig over 3-4 møder udarbejde en vejledning, der kan:

  • Skabe indsigt i og overblik over processen med projektgennemgang i det nye AB18/ABR18
  • Afklare og beskrive roller og ansvar for forberedelse, afvikling og opfølgning på projektgennemgang, samt hvor meget tid og ressourcer der må forventes afsat hertil
  • Give råd, metoder og værktøjer til at gennemføre en effektiv og værdiskabende projektgennemgang

 

Vil du være med?

Vi søger praktikere til 3 – 4 workshops om projektgennemgang, som vil munde ud i en vejledning. Vi søger både bygherrer, rådgivere og udførende, der har erfaring med eller stor interesse for projektgennemgang. Workshops vil blive afholdt i København i foråret 2020. For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de 6 brancheorganisationer bag Værdibyg. Du kan her læse mere om vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

 

Den første workshop afholdes den 30. april 2020 kl. 9 –12.

Som deltager får du mulighed for:

  • Viden om egnede metoder og værktøjer til afholdelse af projektgennemgang
  • Indsigt i best-practice eksempler på projektgennemgang fra byggebranchen
  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Erfaringsudveksling og netværk