Den værdiskabende nedrivningsproces

Mange udfordringer i nedrivnings projekter bunder i uklare forventninger og aftaler, og branchen efterspørger hjælp til at tydeliggøre den gode nedrivningsproces gennem bl.a. bedre udbud af nedrivnings- og renoveringsopgaver og forventningsafstemning undervejs i processen.

Derfor sætter vi nu fokus på nedrivningsprocessen og inviterer byggeriets praktikere til at deltage i et workshopforløb om den værdiskabende nedrivningsproces. ”Nedrivningsprocessen” dækker i dette projekt både decideret nedrivning (demolisering), hvor man fjerner en hel eller hele dele af en bygning, men også renovering, hvor man fjerner udtjente materialer eller bygningsdele for at forny eller forandre.

Sammen skal vi kigge på processen fra de første overvejelser om en nedrivning til entreprenøren starter på den fysiske nedrivning på pladsen og drøfte:

 • Forundersøgelser
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Entrepriseformer
 • Udbud af nedrivningsopgaver
 • Tildelingskriterier
 • Verificeringsperiode
 • Faseskift til udførelsesfasen

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre renoverings- og nedrivningsprocesser.

 

Som deltager får du:

 • Indsigt i og overblik over nedrivningsprocessen
 • Indblik i planlægning og udbud af nedrivningsprojekter / renoveringsprojekter, hvor nedrivning er en del af opgaven
 • Viden om egnede værktøjer til at gennemføre en værdiskabende nedrivningsproces
 • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
 • Erfaringsudveksling og netværk

Vil du være med?

Vi søger praktikere til 4 workshops om nedrivningsprocessen med særlig fokus på planlægning og udbud af nedrivning. Vi søger bygherrer, rådgivere, udførende og nedrivere med erfaring med i eller stor interesse for planlægning, udbud og tilbud på nedrivning eller renoveringsprojekter, hvor nedrivning er en del af opgaven.

Workshop I: den 26. august kl. 9-12

Workshop II: den 24. september kl. 13-16

Workshop III: den 31. oktober kl. 9-12

Workshop IV: den 2. december kl. 13-16

 

Vi forudsætter, du kan deltage på mindst tre af de fire workshops, der bliver holdt hos Værdibyg, Borgergade 111, København K.

 

Læs vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

 

Sideløbende med dette workshopforløb har vi et workshopforløb i Kolding med særlig fokus på værdien af de tidlige undersøgelser, læs mere her

Mellem workshops koordinerer vi på tværs og afholder temamøder i samarbejde med Netværk om nedrivning, læs mere om forløbet her

 

Særlig tak til Grundejernes Investeringsfond, der støtter udarbejdelsen af de nye vejledninger til den værdiskabende nedrivningsproces.