Cirkulært byggeri er et stort tema i byggeriet. Men der hersker stadig stor usikkerhed om, hvordan man udfører cirkulært byggeri i praksis. Og der er brug for større og bredere indsigt i, hvordan den gode nedrivningsproces udføres, så materialer kan recirkuleres på en sund og sikker måde.

Vi vil drøfte og kigge nærmere på en række centrale dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces:

  • Hvordan vurderer man hvilke materialer, der er bedst egnede til genbrug og genanvendelse?
  • CE-mærkning, lovgivning og juridiske udfordringer
  • Hvilke eksempler er der på dilemmaer mellem arbejdsmiljø, økonomi og miljø
  • Hvordan vurderer man om der er miljømæssig belæg for en nedrivning?
  • CO2-regnskaber for byggepladsen og byggeriet
  • Spild og affald fra byggepladser

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre cirkulære nedrivningsprocesser.

Som deltager får du:

  • Indsigt i og overblik over den cirkulære nedrivningsproces
  • Viden om egnede metoder til at styrke cirkulær nedrivning
  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Erfaringsudveksling og netværk

Vil du være med?

Du kan være med til at udvikle branchens fælles viden om den cirkulære nedrivning. Vi søger bygherrer, rådgivere, udførende og nedrivere med erfaring i eller stor interesse for cirkulær nedrivning. For at deltage i workshopforløbet, skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem af en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg. Du kan her læse mere om vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres her.

Workshop I: den 25. februar kl. 9-12 (afvikles online)

Workshop II: dato følger (afvikles online)

Workshop III: dato følger (vi afventer myndighedernes udmelding mht. format)

Workshop IV: dato følger (vi afventer myndighedernes udmelding mht. format)

Der vil være ca. 3-4 uger mellem hver workshop.

Vi forudsætter, du kan deltage i mindst tre af  fire workshops.

Sideløbende med dette workshopforløb har vi workshopforløb med fokus på samarbejdet i nedrivningsprocessen, læs mere her

Projektet er støttet med midler fra Grundejernes Investeringsfond