Den værdiskabende nedrivningsproces

Der er en udfordring i videreformidleringen af forundersøgelser og miljøkortlægning til de rigtige parter, på det rigtige tidspunkt. Bl.a. er det i forbindelse med nedrivning og miljøsanering et krav, at miljøfarlige stoffer kortlægges. Men da retningslinjerne ikke angiver omfanget og indhold, er de ofte kilden til uoverensstemmelser og ekstraarbejder.

Nu fokuserer vi på, hvordan vi får den rigtige viden ud til de rigtige parter, på det rigtige tidspunkt. Forundersøgelser og miljøkortlægning skal blive et aktiv i samarbejdet, og nedrivning- og miljøsaneringsprojekter skal gennemføres under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og med færrest mulige konflikter.

I projektet skal vi lave anbefalinger til, hvordan forundersøgelser og kortlægningen bliver et aktiv i samarbejdet, og drøfte:

 • Videreformidling af forundersøgelser og miljøkortlægning til andre aktører
 • Vidensudveksling ved faseskift
 • Brobygning mellem miljøkortlægningsrapport og arbejdsmiljøbeskrivelser
 • Hvordan vi får resultaterne fra forundersøgelserne og miljøkortlægning ind i projektet
 • Videns- og detaljeringsniveau i de forskellige projektfaser
 • Opmærksomhedspunkter i de forskellige projektfaser
 • Håndteringen af ”nye” forhold i udførelsesfasen

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre renoverings- og nedrivningsprocesser.

 

Som deltager får du:

 • Indsigt i og overblik over nedrivningsprocessen
 • Indblik i hvad de andre parter har brug for, og hvornår de har brug for det
 • Viden om egnede værktøjer til at gennemføre en værdiskabende nedrivningsproces
 • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
 • Erfaringsudveksling og netværk

Vil du være med?

Vi søger praktikere til 4 workshops om nedrivningsprocessen med særlig fokus på planlægning og udbud af nedrivning. Vi søger bygherrer, rådgivere, udførende og nedrivere med erfaring med i eller stor interesse for planlægning, udbud og tilbud på nedrivning eller renoveringsprojekter, hvor nedrivning er en del af opgaven.

Workshop I: den 4. september kl. 9-12

Workshop II: den 2. oktober kl. 9-12

Workshop III: den 6. november kl. 9-12

Workshop IV: den 4. december kl. 9-12

 

Vi forudsætter, du kan deltage i mindst tre af  fire workshops, der bliver holdt i Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding.

 

Læs vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

 

Sideløbende med dette workshopforløb har vi workshopforløb i København med fokus på planlægning og udbud af nedrivning, læs mere her

Mellem workshops koordinerer vi på tværs og afholder temamøder i samarbejde med Netværk om nedrivning, læs mere om forløbet her

 

Særlig tak til Grundejernes Investeringsfond, der støtter udarbejdelsen af de nye vejledninger til den værdiskabende nedrivningsproces.