Et godt bygge- eller anlægsprojekt starter med et solidt og gennemarbejdet projektgrundlag. Det er komplekst at projektere byggeri, og der er mange muligheder for at lave fejl eller overse sammenhænge på tværs i projektet. Derfor er granskning af projektmaterialet en helt central del af de projekterendes ydelse – og en proces, der i allerhøjeste grad er med til at definere, om man får et konfliktfyldt eller succesfuldt byggeri. Som et resultat af flere projekterende aktører – både rådgivere, entreprenører og leverandører – er granskning kun blevet en vigtigere aktivitet i forbindelse med kvalitetssikringen af byggeprojekter. Derfor vil Værdibyg nu udarbejde en ny vejledning om Projektgranskning, og vi søger nu projektdeltagere blandt byggeriets praktikere til at hjælpe med dette vigtige arbejde.

Den nye vejledning skal bygge ovenpå det eksisterende

Fejl og mangler er stadig et problem på mange byggeprojekter, og det medfører et unødvendigt spild af materialer, ressourcer og økonomi. Projektgranskning er en afgørende faktor for at komme de mange fejl til livs. Derfor er projektgranskning nu et fokusområde i det nye AB-system, Både i den indledende projekteringsfase og i det færdige udførelsesprojekt.

Det nye opdaterede AB-system og Ydelsesbeskrivelserne stiller krav om projektgranskning, og derfor er der er behov for at skærpe forståelsen af de begreber, processer og praksisser der er forbundet med projektgranskning. Derfor skal Danske Ark og FRI’s vejledning om Projektgranskning fra 1996 opdateres. Opgaven er landet hos Værdibyg, som skal udarbejde en opdateret vejledning, der kan være med til at ensrette branchens tilgang og forståelse af projektgranskning. I arbejdet vil vi have fokus på både intern- og ekstern projektgranskning, samt hvordan granskningen bør skaleres ift. projekters størrelse.

Sammen med byggeriets praktikere, vil vi udarbejde en vejledning der kan:

 • Være inspirationsværktøj og vejlede de projekterende rådgivere og projekterende entreprenørenører i forbindelse med gennemførelse af projektgranskning
 • Give bygherren anbefalinger til hvordan der stilles krav til projektgranskningen og opfølgningen heraf
 • Skabe et fælles sprog for parterne involveret i byggeprojektet, så der skabes en god og tydelig dialog om projektet og granskningen, samt om rammesætningen for og leverance af granskningsydelsen
 • Bidrage med overblik over det typiske procesforløb og dets organisering, samt hvordan granskningen håndteres digitalt og spiller sammen med den resterende kvalitetssikring
 • Give anbefalinger til opfølgning og håndtering af granskningsresultaterne
 • Bidrage med opdaterede tjeklister for de centrale aktiviteter forbundet med projektgranskningen

Vil du være med?

Til dette arbejde har Værdibyg brug for din faglige og praktiske erfaring. Vi søger derfor nu praktikere – både bygherrer, rådgivere og udførende – der ønsker at bidrage med deres viden og erfaringer med projektgranskning, og som ønsker at deltage i ca. 4 workshops om emnet.

Som deltager får du mulighed for:

 • at påvirke og bidrage med din viden til Værdibygs kommende anbefalinger på området
 • at drøfte egnede metoder og værktøjer til gennemførelse af projektgranskning
 • udveksling af best-practice eksempler inden for projektgranskning
 • erfaringsudveksling og netværk

For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg.  Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg.

Den første workshop vil blive afholdt i BLOX, København K, hvorefter vi sammen vil tage stilling til hvorvidt de kommende workshops skal afholdes fysisk eller online, afhængigt af hvor i landet deltagerne i projektgruppen kommer fra.

Datoer for workshops:

 • Workshop 1:   Torsdag den 7. oktober kl. 13.00 – 16.00 (afholdes i BLOX, København)
 • Workshop 2:   Tirsdag den 16. november kl. 9.00 – 12.00
 • Workshop 3:   Tirsdag den 14. december kl. 9.00 – 12.00
 • Workshop 4:   Onsdag den 26. januar kl. 9.00 – 12.00

 

Projektet er støttet af Realdania.