Formålet er at give anbefalinger og gode råd både til dem, der skal udarbejde den gode ressourcekortlægning, og dem, der skal anvende den, fordi det er en værdiskabende og nødvendig aktivitet i den grønne omstilling af byggeriet.

Det forventes, at et lovforslag, som stiller krav om selektiv nedrivning ved nedrivning af bygninger på 250 m2 eller derover, bliver vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2024. Dvs. at materialer fremover skal adskilles og sorteres under nænsom nedtagning med henblik på at opnå maksimal udnyttelse og recirkulering af materialerne. Hermed bliver det centralt med en god proces for ressourcekortlægning.

Derfor inviterer vi nedrivere, rådgivere, bygherrer og entreprenører – gerne med tidligere erfaring eller berøring med en vellykket ressourcekortlægning – til at deltage i et workshop-forløb om den gode ressourcekortlægningsproces.

Vil du være med?

Vil du bidrage med din faglighed og praktiske erfaring og deltage i 3-4 workshops om emnet, og er du medlem af en af de syv brancheorganisationer bag Værdibyg: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Konstruktørforeningen og TEKNIQ Arbejdsgiverne? Så tilmeld dig workshopforløbet nu!

Som deltager får du:

  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Indsigt i gode eksempler på håndtering af risiko
  • Erfaringsudveksling og netværk

For at sikre os den bredest mulige repræsentation på tværs af værdikæden, tillader vi os at udvælge deltagere ved meget stor tilmelding.

Alle workshops afholdes hos Grundejernes Investeringsfond, Ny Kongensgade 15, 1472 København. Det er også muligt at deltage online via Teams.

Datoer for afholdelse af workshops:

  • Mandag d. 11. marts kl. 9-12
  • Torsdag d. 4. april kl. 9-12
  • Tirsdag d. 14. maj kl. 9-12
  • Tirsdag d. 11. juni kl. 9-12

Du skal som minimum kunne deltage i 2 af de 4 planlagte workshops.