Denne gang skal vi høre fra Lin Kjerulf, civilingeniør i Byggeteknologi, cand.polyt, ved Aalborg Universitet og Enemærke & Petersen, som i 2024 afslutter en erhvervs-ph.d. om hvordan primært entreprenører (og til dels bygherrer) ramme- og værdisætter miljømæssig bæredygtighed i tilbudsdokumenterne.

Hvordan skaber entreprenører mening med bæredygtighedskrav i tilbud?

Tilbudsprocesser er altafgørende for, om mere bæredygtige løsninger kan implementeres i byggeprojekter. Men vi ved ikke så meget om de to kerneaktiviteter: prækvalifikation og tilbudsgivning på grund af deres fortrolige karakter.

Bæredygtighed udfordrer tilbudsgivningen

Formålet med Lins phd-projekt har været at undersøge, hvordan bæredygtighedsdagsordenen udfordrer entreprenørs tilbudsgivning, herunder hvordan miljømæssige bæredygtighedstiltag optræder i tilbudsdokumenter.

Håndtering af miljømæssige bæredygtighedskrav involverer en lang række usikkerheder i et endnu udefineret og dynamisk bæredygtighedsmarked med begrænset praktisk erfaring. Mere specifikt vil projektet undersøge de værktøjer, som entreprenører anvender, når miljømæssige bæredygtighedstiltag udformes, vurderes og gentænkes.

Arbejdstitlen på Lins erhvervs-ph.d. er ”Valuation of tendering from a contractor perspective”, og i hendes projekt har Lin bl.a. undersøgt eksempler fra DGNB, referencer og værdipakker mm.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse miljømæssig bæredygtighed i tilbudsdokumenter i byggeriet og forskningen i byggeriets processer.

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Lin Kjerulf, Civilingeniør i Byggeteknologi, Cand.polyt, ErhvervsPh.D-studerende ved Aalborg Universitet

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag