Seminar/workshop om byggeriets processer i forskning og uddannelse

Værdibyg inviterer de centrale aktører i Danmark, der arbejder med forskning og/eller undervisning i byggeriets processer, til et seminar og workshop den 30. august. Her vil vi på tværs af forskere, undervisere og universitetsledelse diskutere og konkretisere potentialerne ved et nationalt samarbejde om byggeriets processer på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner og formulere fælles næste skridt og handling.

 

OBS: Arrangementet er kun for personer fra byggefaglige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.