Den cirkulære omstilling betyder en udvikling i demontage af bygningsdele til brug i nye byggerier og det har indflydelse på samarbejdet og grænsefladerne, det er derfor vigtigt, at processer, miljø- og arbejdsmiljøaspekter bliver  gennemtænkt.

Der vil være oplæg med fokus på barrierer for cirkulær omstilling og erfaringer med ressourcekoordinering i nedrivningsprojekteter. Herefter præsenterer en rådgiver eksempler på, hvordan man i forskellige projekter har demonteret og genanvendt byggematerialer, og hvordan arbejdsmiljø- og miljøforhold bliver indtænkt allerede i nedrivningsprojektet.

Som en del af mødet får du mulighed for at komme med input til Værdibygs vejledning om nedrivningsprocessen ifm. cirkulært byggeri. Vi drøfter også de begyndende erfaringer med cirkulære processer og sætter spot på, hvad der skal til for at overkomme barrierer for en cirkulær omstilling.

 

Program

9.00 Velkomst

9.10 Indledning fra Værdibyg og særligt om vejledningen om nedrivningsprocessen ifm. cirkulært byggeri v. Nina Koch-Ørvad

9.30 Barrierer for cirkulær omstilling og erfaringer med brug af ressourcekoordinator i nedrivningsprojektet v. Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut

10.00 Eksempler på genanvendelse af byggematerialer i Lendager Group v. Christian Wittrup

10.30 Workshop

11.30 Opsamling

12.00 Tak for i dag