Værdibyg indleder nu en ny serie af temamøder under overskriften ”Procesledelse”Det hele skydes i gang med en omgang ”kender du typen?

Ikke nok med, at der er involveret mange forskellige fagligheder i byggeprojekterne – så er vi også forskellige som personer. Ved at kortlægge, hvilke personprofiler der befinder sig i en virksomhed eller på et specifikt projekt, kan vi også blive bedre til at forstå hvem vi hver især er, og hvorfor vi agerer, som vi gør. At forstå, hvordan vi bedst kommunikerer med hinanden og bruger hinandens kompetencer i projektet bidrager til at nedbryde barrierer, styrke samarbejdet og mindske konflikter. 

Der findes en lang række forskellige modeller og tests, som kan anvendes til at kortlægge personprofiler. Nogle er meget omfattende og dyre, men bidrager til en dybere viden og forståelse. Andre er lidt mere overfladiske analyser, som man selv kan foretage og giver et godt billede af, hvem vi er, og hvilke handlemønstre og præferencer vi har.  

På dette temamøde vil vi høre fra praktikere, der har brugt test og kortlægning af personprofiler på byggeprojekter til at styrke samarbejdet. Vi går ikke i dybden med de forskellige typer af test, men fokuserer på arbejdet med persontest i praksis, og hvilken betydning det kan have. Til dette har vi inviteret tre praktikere fra virksomheder i byggeriet, der bl.a. vil fortælle om: 

  • Hvordan introducerer og implementerer man brugen af persontype-tests? 
  • Hvem skal testes og hvornår? 
  • Kan man se nogle mønstre i testresultaterne – f.eks. at alle arkitekter er én farve og entreprenørerne en anden? 
  • Betyder brugen af persontype-tests noget for organiseringen af et byggeprojekt? 
  • Hvad betyder kortlægningen af persontyper for den indbyrdes forståelse og dialog – og det daglige samarbejde på et byggeprojekt? 

 

Program 

Kl. 09.00: Velkommen og introduktion v. Værdibyg 

Kl. 09.10: Rammesætning og introduktion til persontype-modeller og værktøjer. Erfaringer fra praksis – bl.a. fra partnerskabet LIVA i Odense v. Jens Klostergaard, samarbejdsudvikler, Enemærke & Petersen 

Kl. 09.40: Erfaringer med arbejdet med DISC personprofiler gennem 3 år v. Christian Bauer Dall-Hansen, projektleder, OK Nygaard 

Kl. 10.05: Erfaringer med at bruge persontype-tests ifm. udbud v. Ann Pia Puggaard, Nationalbanken  

Kl. 10.30: Diskussion 

Kl. 11.00: Tak for i dag