Hver eneste dag fjerner vi gamle materialer og bygningsdele i forbindelse med renoveringsprojekter eller river hele bygninger ned, for at skabe plads til noget nyt. Nedrivningsprocessen har ofte mindre fokus end de andre processer, og det fører ofte en række konflikter med sig. Det skal være slut, og Værdibyg igangsætter udarbejdelsen af nye vejledninger til værdiskabende nedrivningsprocesser.

På de seneste års møder i ”Netværk om nedrivning” er det blevet klart, at en af branchens og nedrivningsprojekternes helt store udfordringer er forventningsafstemning mellem partnerne og uklare retningslinjer. Med forventningsafstemning og en højere grad af gennemsigtighed i processen kan vi komme en stor del af udfordringerne og konflikterne til livs.

Branchen har længe efterspurgt vejledninger med anbefalinger, konkrete råd og tjeklister til processen ved nedrivning, derfor søsætter Værdibyg nu, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, udarbejdelsen af en serie vejledninger til nedrivningsprocessen og inviterer til kick-off i både øst og vest den 24. & 27.  juni.

Indhold

Vi kigger på roller og processer for nedrivning. Hvordan håndterer de forskellige aktører nedrivningsprocessen, hvad oplever de af udfordringer og hvordan løser vi dem sammen? Du får indblik i, hvad hhv. bygherre, rådgiver og entreprenør og nedriver gør sig af overvejelser om nedrivningsprocessen og vi skal drøfte, hvordan vi spiller bedre sammen i stedet for mod hinanden og hvordan vi balancerer hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Program

Velkomst  v. Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Den værdiskabende nedrivningsproces v. Christine Meden Bjerregaard, Værdibyg

Nedrivningsprocessen i praksis

  • Bygherrens vinkel v. Ole Lund, Kolding Kommune

Bygherres overvejelser om udbud af nedrivningsopgaver,  udfordringer, problemstillinger og problematikker i nedrivningsprocessen og balanceren mellem miljø og arbejdsmiljø hensyn.

  • Rådgiverens vinkel v. Rune Haven, Teknologisk Institut

Rådgiverens rolle samt syn på udfordringer og forebyggelse af kendte problematikker? Hvad fungerer godt og hvorfor og hvad er svært? Rådgivers overvejelser ift. at balancere  miljø- og arbejdsmiljø hensyn.

  • Totalentreprenørens vinkel –  oplægsholder følger

Hvordan håndterer totalentreprenører nedrivningen og koordineringen mellem fag? Vi hører succeshistorier, hvornår går det godt og hvorfor men også fokus på hvor totalentreprenøren støder på udfordringer samt overvejelserne ift. at balancere miljø- og arbejdsmiljøhensyn.

  • Nedriverens vinkel v. Thomas Sinding, J. Jensen

Fordele og eksempler på tidlig inddragelse og hvordan får vi bedst deres ekspertise i spil samt balanceren miljø- og arbejdsmiljøhensyn?

Workshop – Hvordan bliver nedrivning værdiskabende på tværs af aktører i byggeprojekter?

Input til de kommende vejledningers indhold

  • Hvor er de største udfordringer i udbud af/tilbud på af nedrivningsopgaver?
  • Hvor er de største udfordringer ift. at overlevere viden i forbindelse med nedrivningsopgaver?
  • Hvor er de største udfordringer ift. at medtænke både miljø- og arbejdsmiljøhensyn?
  • Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde om nedrivningsprocessen?

Det videre forløb og tak for i dag