Temamøde om potentialerne i nedrivningsprocessen

I Værdibyg sætter vi fortsat fokus på potentialerne i nedrivningsprocessen. Vi igangsætter nye projekter, der skal bidrage med konkrete og praksisbaserede vejledninger med anbefalinger til, hvordan nedrivningsprocessen kan planlægges og gennemføres hensigtsmæssigt og værdiskabende samt hvordan nedrivning bidrager som en central aktivitet i byggeriets cirkulære økonomi. Til det arbejde søger vi i samarbejde med Netværk om nedrivning input og erfaringer fra byggeriets virksomheder gennem en række temamøder.

Samarbejdet mellem entreprenør og nedriver

På første temamøde sættes fokus på cirkulær økonomi og samarbejdet mellem entreprenør og nedriver. Undervejs vil vi afholde online workshops, hvor I bidrager med jeres perspektiver.

Program

Velkomst
Introduktion til Værdibygs projekt v. Stephan P. Sander, Værdibyg
Oplæg om samarbejde mellem entreprenør og nedriver v. Daniel Slettemose, Hansson & Knudsen
Online-workshop om udfordringer i samarbejde

– Pause –

Oplæg om initiativet Byg cirkulært i Gladsaxe Kommune v. Karen Brosbøl Wulf, Gladsaxe Kommune og Peter Hesselholt, MOE
Online-workshop om tiltag for at fremme den cirkulære dagsorden
Opsamling
Tak for i dag
Praktisk
Mødet afholdes d. 29/1 2021 kl. 9-12.

Temamødet afholdes i Zoom, og der udsendes link til deltagerne få dage inden mødet. Undervejs anvendes digitale værktøjer. Introduktion gives på mødet.