Hvad betyder de nye regelsæt for økonomistyringen?

Vil du vide hvad de nye regler i AB18/ABR18 og YB18 om budgettering og styring af økonomien igennem projektet betyder for dig? Er der nye roller og ansvar? Og hvad kan vi hver især gøre for at bidrage til bedre økonomistyring?

Det sætter Værdibyg spot på med et temamøde d. 20 november, hvor vi dykker ned i de bedste eksempler på økonomistyringspraksis, og tager et blik på de nye rammer og bestemmelser.

Det er en udfordring konstant at holde styr på de ofte begrænsede ressourcer i en proces, der stadigt bliver mere kompleks og tværfaglig samtidig med at brugerne forventer stadig større indflydelse undervejs. På temamødet sætter vi derfor fokus på roller, ansvar og muligheder, samt hvad der skal til for at skabe den gode økonomistyring. Samtidig undersøger og debatterer vi fremtidens økonomistyring med afsæt i det nye aftalegrundlag.

  • Hvilke roller, ansvar og opgaver står de forskellige parter med ift. projektets økonomi?
  • Hvordan etableres realistiske budgetter og god opfølgning?
  • Hvordan bør parterne agere for at understøtte projektets succeskriterier og fælles gevinster?
  • Hvordan kan byggeriets virksomheder skabe en ny og bedre fælles praksis?

Program

Velkommen og introduktion

v. Rolf Simonsen, Værdibyg

Nye regler, nye processer – økonomistyring i en ny kontekst

Hvad betyder de nye regler ift. budgettering og styring af økonomien igennem projektet? Hvad sker der f.eks. ifm. ændringshåndtering, projektgennemgang etc. Er der nye roller og ansvar? v. Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder

Hvor er udfordringerne med økonomistyring i dag?

Byggeriets parter har ikke altid de samme behov, når det gælder økonomistyring. Alle har mulighed for at byde ind, mens vi hører hvilke udfordringer et erfarent tværgående panel oplever. Panelet:

  • Bygherre: Claus Roikjer, chef for Gentofte Ejendomme
  • Arkitekt: Jens Henrik Birkmose, COO hos AART architects
  • Ingeniør: Lars Hauberg, Koncernjurist og Karim Meaouia , bygherrerådgiver, Niras
  • Entreprenør: Kjartan Astrup, Projektchef hos NCC

Styr på økonomien – de gode eksempler fra praksis

Hvordan sikrer man i praksis, at der er styr på økonomien undervejs i projekterne? Vi hører om nogle af de succesfulde erfaringer og kigger på mulighederne for en ny praksis.

Hvordan kan bygherren kvalificere projektets tidlige økonomi?

Hvilke rammer skal bygherren stille op? Hvem skal inddrages? Hvordan skaber man det gode samspil med rådgiveren? Hvilke redskaber kan bygherren med fordel tage i brug? v. Claus Roikjer, Gentofte Ejendomme

Styr på økonomien – et kig ind i ingeniørens økonomiske redskabsrum

Hvad skal der til for at udvikle og implementere nye tilgange til økonomistyring? Hvordan kan ingeniøren bidrage til god økonomistyring? v. Lars Haugbjerg og Karim Cedric Meaouia, Niras

Hvordan kan kreativitet, arkitektur og god økonomistyring gå op i en højere enhed?

Hvilke redskaber kan arkitekten bruge for at få økonomistyringen til at støtte op om den kreative proces, så projektet optimeres? Hvordan kan digitale redskaber understøtte en løbende økonomistyring? v. Jens Henrik Birkmose,  AART architects

Hvad skal der til for at skabe det gode samspil mellem rådgiver og entreprenør?

Hvordan påvirker økonomistyring i projektet entreprenørernes arbejde i udførelsen? Hvordan arbejdes der med prissætning og økonomistyring ved totalentrepriser? Og hvad betyder det for ansvarsfordelingen mellem rådgiver og entreprenør? Hvad kan entreprenøren gøre for at skabe god økonomistyring?  v. Kjartan Astrup, NCC

De gode løsninger – hvordan kan vi hver især bidrage til bedre økonomistyring?

Workshop hvor vi afsøger; Hvordan kan din rolle bidrage til bedre økonomistyring?

Paneldebat: Hvad kan vi gøre fremadrettet?

Vi samler op på workshoppen i plenum og kommer med bud på hvad vi kan gøre fremadrettet.

Afslutning og netværk

Praktisk

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.