Til lanceringen kan du høre nøglepersoner fra konsortiet bag projektet og rapporten “Byggeri med integreret samarbejde og teknologi” fortælle om projektets indsatser og erfaringer. De diskuterer også, hvad der skal til, for at digitalisering og teknologier kan indfri mere af deres store potentiale for værdiskabelse i byggeriet.

Desuden præsenteres BUILDs rapport “Digitale værktøjer og samarbejdsformer – Evaluering af demonstrationsprojekt Bagsværd Observationshjem”.

Bedre sammenhæng mellem projektmål, samarbejde og teknologi

I projektet er der anvendt en række teknologier – nogle er velafprøvede og andre mere innovative. Men det er en central læring fra projektet, at teknologien i sig selv ikke er afgørende – det er derimod sammenhængen mellem projektmål, samarbejde og teknologi.

Det er denne sammenhæng oplægsholdere fra konsortiet forsøger at belyse ved lanceringen og i rapporten fra projektet.

Evaluering stiller skarpt på processer og governance

Indsigterne fra demonstrationsprojektet underbygges på flere måder af BUILDs evalueringsrapport om demonstrationsprojektet.

Rapporten stiller skarpt på kompetencer i forhold til teknologier, processer og governance på både projekt-, virksomheds- og brancheniveau. Også her peges der på, at succes med teknologianvendelse i høj grad er afhængig af, at de rette processer og samarbejdsmodeller, er til stede.

Forskningsgruppeleder og seniorforsker Stefan Gottlieb fra BUILD vil fortælle nærmere om metode og konklusioner i evaluering af demonstrationsprojektet.

Alle er velkomne

Rapporten er relevant for alle i byggeriet, der interesserer sig for, hvordan vi kan skabe mere værdi med digitalisering og teknologi og som gerne vil høre om konkrete erfaringer og læringer fra et konkret projekt med et højt digitalt ambitionsniveau.

Deltagelse er gratis.

Program

 • Velkomst v/ Stephan Sander, seniorprojektleder i Værdibyg
 • Indsigter og erfaringer fra demonstrationsprojektet ved:
  • Rolf Büchmann-Slorup, Partner og COO hos HD Lab
  • Marianne Madsen, projektleder hos LIVSVÆRK
  • Peter Fangel Poulsen, Managing Partner hos BAUHERR
 • Præsentation af BUILDs Evaluering af demonstrationsprojekt ved:
  • Stefan Gottlieb, forskningsgruppeleder og seniorforsker BUILD
 • Netværk og fejring af vejledningen