Mange aktører i byggebranchen har stadig svært at få kortlagt arbejdsmiljørisici, og taget de beslutninger under projekteringen, som får håndteret risici og lagt grundlaget for en god udførelsesproces og et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Men hvilke gode erfaringer findes der på området? Hvordan arbejdes der med de syv strømme i arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen, og hvad betyder det for arbejdsmiljøet på byggepladsen?
Hvad er vigtigt, hvilke barrierer og hindringer skal man være særligt opmærksom på, og er der nogle interessante overlap når man taler (lean)planlægning og arbejdsmiljø i projekteringen?

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og Lean Construction-DK Netværket inviterer her til temamøde om, hvordan styrkede processer omkring kortlægning og risikostyring i projekteringen kan sørge for at få den rigtige viden i spil til fordel for et bedre planlagt bygge- og anlægsprojekt – og et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Ny model for lean og samarbejde

På temamødet præsenteres desuden en ny model for lean og samarbejde til anvendelse i projekteringsfasen. Modellen tager udgangspunkt i processerne kendt fra Scrum-metoden og kan anvendes i et projekteringsforløb af hhv. bygherre, rådgivere, entreprenør og evt. underentreprenører. Modellen har til formål at skabe et styringsredskab for projekteringsforløbet – således at processen bliver mere struktureret og effektiv.
Modellen er udarbejdet som en del af udviklingsprojektet ”Lean i Renoveringsprojekter” på baggrund af observationer, interviews og målinger af hhv. bygherre, bygherrerådgivere, ingeniører, arkitekter og entreprenører på en udvalgt renoveringssag.

Dette temamøde henvender sig særligt til bygherrer, projekteringsledere og projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører, som også varetager projekteringen.

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Program:

09.00: Velkomst v. Lean Construction-DK og Videntjenesten

09.15: Oplæg: Sådan arbejder Rambøll med planlægning, processer og arbejdsmiljø i projekteringen

10.00: Lancering: Ny model for lean og samarbejde til anvendelse i projekteringsfasen, v. LivingLean

10.30: Refleksion i mindre grupper og opsamling

10.45: Pause

11.00: Oplæg: Sådan arbejder NCC sammen med de projekterende, og sikrer den gode udførelse og tidsplan

11.40: Debat og gruppediskussioner

12.00: Tak for i dag

 

Dato: Onsdag d. 2. februar kl. 9.00-12.00

Adresse:

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 7G, 8260 Viby J

 

Corona: Vi følger myndighedernes retningslinjer og er klar til at flytte mødet online, hvis nødvendigt. Du bedes have et gyldigt coronapas ved deltagelse i mødet.

 

Vi har afholdt et identisk online møde d. 18. januar.